Kotva
Aktuality
Školní ples
4.2.2018
Vážení rodiče, přátelé a bývalí žáci, dovolujeme si Vás pozvat společně s OÚ ve Straškově -Vodochodech  na 10. jubilejní školní ples.
23.3.2018 v místní sokolovně. Zároveň bychom chtěli požádat o jakýkoli sponzorský dar, který by pomohl připravit i zábavný program plesu.
 
Děkujeme.
                      Vedení školy a pedagogický sbor.
Bakaláři
8.12.2017

Vážení rodiče,

 

naše škola přešla na systém Bakaláři. O tomto systému jste byli informováni na listopadové třídní schůzce.  Je proto nutné pravidelně sledovat osobní stránky Vašeho dítěte a seznamovat se s jeho prospěchem a informacemi o dění ve škole, ve třídě.

Někteří z Vás navštívili tyto stránky naposledy 5.12.2017, což je nepřípustné.

Dále je Vaší povinností neprodleně omluvit své dítě, za nepřítomnost ve škole.

 

Vedení školy 

Upozornění
4.1.2018

Vážení rodiče,

dne 3.1 2018 přebrala  první třídu Mgr. N. Nováková. Tato změna bude po celou dobu nemoci paní Mgr. K. Drahokoupilové.

Kontakt na Mgr. Novákovou   731 268 967.

Předvánoční čas.
5.12.2017

Ve škole začíná čas adventní. Vánoce jsou za dveřmi a my se těšíme na jejich přípravu. Mikuláš přijde do školy 5.12.2017, čerti budou upozorňovat všechny žáky, aby se učili, poslouchali a dělali všem radost. Vyvrcholení přijde 8. prosince odpoledne, kdy vypustíme balónky Ježíškovi. Celorepubliková akce byla zrušená, tak jsme si udrželi tuto tradici pro sebe. V 15.300 hod. se vrátíme do školy a začne zdobení perníčků, které si také můžeme zakoupit. Zároveň bude také probíhat tvořivá dílna, ve které si žáci vyrobí vánoční dekoraci. Přibližně v 17.00 hodin společně rozsvítíme vánoční strom před školou.

Předvánoční čas v naší škole ukončíme besídkou 19.12.2017 od 16.00 hodin v Sokolovně. Zde také proběhne vánoční jarmark, na kterém si můžeme dokoupit poslední dárečky.

Všichni jste srdečně zváni.

INFO
6.11.2017

Dne 20.11.2017 od 15:00 hod. proběhnou třídní schůzky.

Upozornění!
22.10.2017

Zákaz používání otevřeného ohně při Dýňování 2017.

INFO
17.10.2017

Dne 20. 10. 2017 se v budově školy konají volby, proto dochází k úpravě výuky takto:

Žáci 1. stupně končí 3. vyučovací hodinou a jdou na oběd, pokračují standardně (jak jsou zvyklí – družina či samostatný odchod domů), basketbal se normálně koná.

Žáci 2. stupně končí v průběhu 4. vyučovací hodiny obědem tak, aby opustili školní budovu nejpozději v 11.25 hod. (pokud nechodí do družiny, na basketbal apod.).

Připomenutí: 24. 10. -  dýňování od 18 hod. (občerstvení v Amálce podmíněno vydlabanou dýní či krásným kostýmem), lampiónový průvod

Dne 20.11. 2017 se konají třídní schůzky od 15 hod. (účast vhodná z důvodu obdržení hesla k el. ŽK oproti podpisu, žákům nebude heslo vydáno).

 

INFO
5.10.2017

Dne 24.10.2017 - Dýňování od 18 hod. - průvod do Amálky. Nosit vyřezané dýně je možné od 19.10. maximálně do 23.10.2017

Dne 20.10.2017 jsou volby, konec vyučování v 11:30 hodin.

Dne 26.10. - 27.10.2017 jsou podzimní prázdniny.

Zahájení školního roku 2017/2018.
24.9.2017
Vážení rodiče, milí žáci, pedagogové,
zahájili jsme 4.září nový školní rok, rok 2017/2018
Čeká nás mnoho práce, ale také řada sportovních, vzdělávacích i oddychových akcí.
Hned v říjnu, před podzimními prázdninami, se vydáme 24.10.2017 v 18:00 hodin na tradiční průvod s dýněmi do hotelu Amálka.
Pomalu začneme připravovat předvánoční čas, balónky Ježíškovi, rozsvícení vánočního stromku před školou a závěr roku 2017 patří vánoční besídce.
V lednu se přichystáme na dva lyžařské zájezdy pro.1.a 2. stupeň.
V březnu ráda pozvu rodiče na 10. jubilejní školní ples.
Během roku rozjíždíme mnoho kroužků, mezi oblíbené patří  kroužek keramiky, florbalu.
I v letošním školním roce ve škole vyučují kolegové ze ZUŠ v Roudnici nad Labem.
Velký zájem vzbudil v loňském roce sportovní kroužek basketbalu, který pokračuje i v letošním školním roce pod vedením roudnických profesionálních hráčů.
Ráda bych znovu poděkovala za úžasnou podporu a sympatie všem, kteří nás podporovali, pomáhali a zúčastnili se 60. výročí oslav založení naší školy.
Pro letošní školní rok jsme instalovali "elektrického vrátného " ohledně kontroly vstupu do prostor školy k ochraně žáků. Prosíme o trpělivost, než se společně naučíme tento systém ovládat.
Buďme si i nadále oporou, spolupracujme, podporujme se, což se odrazí na vzdělávání a rozvoji našich žáků.
Zároveň patří velké poděkování Zřizovateli školy - Obec Straškov-Vodochody. Návštěvy školy starosty obce , Ondřeje Švece, nám pomáhají řešit problémy, které se vyskytují, zabezpečení školy, chystaný přechod přes komunikaci před školou a řadu dalších věcí.
A na úplný závěr mi dovolte, abych poděkovala svým kolegům, provozním zaměstnancům, kteří každodenní prací dokazují, že vzdělání a péče o žáky, je pro ně posláním. Jinak by naše škola nevykazovala dobré výsledky při přijímání na střední školy. A dalším důkazem je, že i rodiče ze vzdálených míst bydliště dovážejí své děti do naší školy, protože reference o naší škole jim poskytují ta nejlepší doporučení. Patří sem vstřícný přístup k žákům, kteří potřebují individuální péči při rozvolňováním učiva a současně ochota a čas na schůzky  s rodiči.
Děkuji a zdravím všechny, kteří sympatizují a podporují naši školu.
Mgr. Alena Machová, ředitelka školy 
Info
21.9.2017

Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout, že ve čtvrtek 28.9.2017 je státní svátek (Den české státnosti - sv. Václav, patron Čech a Moravy) a v pátek 29.9.2017 vyhlašuje paní ředitelka ŘEDITELSKÉ VOLNO (technické důvody).

Info
4.9.2017

Veškeré nové informace a změny budou v pruběhu měsíce září dodány na webové stránky školy.

Školní družina
21.6.2017

V tomto školním roce bude provoz školní družiny ukončen 29.června, tento den je beze změn. Následující den - 30.června si prosím vyzvedněte děti po předání vysvědčení.

Přejeme všem dětem i rodičům příjemně prožité prázdniny.

Zápis do prvních tříd
6.4.2017

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 - 2018

ČÍSLO JEDNACÍ

ROZHODNUTÍ

 

001

PŘIJETÍ

 

002

PŘIJETÍ

 

003

PŘIJETÍ

 

004

PŘIJETÍ

 

005

PŘIJETÍ

 

006

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

007

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

008

PŘIJETÍ

 

009

PŘIJETÍ

 

010

PŘIJETÍ

 

011

PŘIJETÍ

 

012

PŘIJETÍ

 

013

PŘIJETÍ

 

014

PŘIJETÍ

 

015

PŘIJETÍ

 

016

PŘIJETÍ

 

017

PŘIJETÍ

 

018

PŘIJETÍ

 

019

PŘIJETÍ

 

020

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

021

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

022

PŘIJETÍ

 

023

PŘIJETÍ

 

024

PŘIJETÍ

 

025

PŘIJETÍ

 

026

PŘIJETÍ

 

027

PŘIJETÍ

 

028

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

 

 

 

VŠEM PŘIJATÝM BUDE NA ADRESU ZASLÁNO ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Velikonoční odpoledne
27.2.2017

V úterý 11.4.2017 od 15:00 hod. proběhne velikonoční odpoledne s prodejem a zdobením.

Přijďte s námi přivítat svátky jara a zakoupit si perníčky a zdobená vajíčka.

 

Zápis do prvních tříd
27.2.2017

Dne 5.4.2017 proběhne na ZŠ Straškov-Vodochody zápis do prvních tříd - pro děti narozené v termínu od 1.9. 2010 do 31.8. 2011

Zápis bude probíhat od 12:00 hod. do 16:00 hod. Rodiče si vezmou : rodný list a kartičku pojištěnce dítěte, občanský průkaz rodičů. Je možno se předem objednat na tel : 416 871287.

9.školní ples
27.2.2017

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si Vás pozvat na 9.školní ples, který se koná v pátek 24.3.2017 od 20:00 hod. v místní sokolovně.

Hurá! Jarní prázdniny.
6.2.2017

Zpět do školy 13.2.2017

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017
23.12.2016

Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 vše dobré přejí učitelé ZŠ Straškov – Vodochody

Vypouštění balónků Ježíškovi 9.12.2016
24.11.2016

Ve škole v 15.00 hod. před školou Straškov - Vodochody

http://ceskyjezisek.cz/vypousteni-balonku_8.html

Pozor! Připomínáme!
24.11.2016

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

 POŘÁDÁ

ve středu  30.11. 2016

od 15.30hod.  tvořivou dílnu se

 zdobením perníků a výrobou dekorativních předmětů

perníčky je také možno zakoupit

 v 17.00 hod rozsvítíme vánoční stromeček a společně si zazpíváme koledy

Přehled akcí na listopad a prosinec
1.11.2016

Po 14. 11. třídní schůzky od 15 hod.

- výuka končí 12.25 hod.

Čt 17. 11. st. svátek – volno

Pá 18. 11. ředitel. volno

St 30. 11. zdobení perníčků od 15.30

tácek: 30,-  

vánoční dílnička                 

a) za přinesenou ozdobu zvoneček

(do 29.11.!)

20 – 30 cm zdarma výroba ozdůbky

b) za 30,-/ks zdobení květináčů –

Zvířátka                

rozsvícení stromečku od

17 hod. se zpíváním koled

Pá 2.12. Mikuláš ve škole – výuka

končí 1. st. 11.30, 2. st. 12.25 hod.

Út 6. 12. návštěva Drážďan

Pá 9. 12. balónky Ježíškovi od 15.15

St 14. 12. vánoční akademie v

                sokolovně od 16 hod.

Čt 22. 12. ukončení výuky 11.30

Třídní schůzky
31.10.2016

Dne 14.11.2016 se konají třídní schůzky od 15 hodin.

Mimořádná třídní schůzka
10.10.2016

Ve čtvrtek dne 13.10.2016 se od 16hod. koná mimořádná třídní schůzka rodičů žáků 9.tříd. Účast je nutná!

Dýňování
6.10.2016

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

pořádá

DÝŇOVÁNÍ v úterý, dne 18.10.2016

sraz v  17.45 hod. před školou

a za doprovodu hudby do hotelu Amálka.

Nezapomeňte lampióny a strašidelný oděv!

Informativní schůzka
22.9.2016

V pondělí 26.9.2016. se od 15hodin koná informativní schůzka rodičů žáků prvních tříd.

Projekt - vzdělávání žáků
18.9.2016

Vážení rodiče,

 

naše škola vstoupila do dalšího projektu, který je financován z operačního programu. Tento program je zaměřen na vzdělávání žáků, zvyšování jejich kompetencí, které povedou k zlepšení prospěchu.

Začínáme od září 2016 tím, že otvíráme několik útvarů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj logického myšlení. Současně poběží i možnost doučování, které bude pod dohledem vyučujících daných předmět, popř. třídních učitelů z 1. stupně. 

Žáci jsou seznámeni se všemi body a mohou se do těchto  útvarů hlásit sami, popřípadě budou zařazeni vyučujícími.

Tyto aktivity jsou poskytovány zdarma.

Pokud žák bude do této aktivity zařazen, musí splnit docházku celého pololetí. Odhlášení může proběhnout až v měsíci únoru. 

Odpoledne se zajíčky
6.3.2016

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016 – 2017
6.1.2016

Na telefonním čísle 416 87 12 87 si můžete rezervovat časový termín, kdy je pro Vás nejvhodnější přijít se svým dítětem k zápisu. 

Celý dokument (Velikost: neznámá)

 

Třídní schůzky
14.10.2015

se konají v pondělí 9.11. 20145 od 15.00 hod. v budově školy.

Pro žáky a rodiče  9. ročníků budou přítomni i zástupci středních škol.

Ředitelství školy

Tradiční dýňování
7.10.2015

Připravuje tradiční dýňování na 26.10. 2015.

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Ovoce do škol
7.10.2015

Vážení rodiče,

naše škola patří k prvním školám, které se přihlásily do projektu Ovoce do škol. 

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Zájmové útvary zahajují činnost od 5.10.2015
23.9.2015

Žáci se mohou přihlásit:

Výtvarné hraní, Počítače, Korálkování, Flétna, Kuchtění, Aerobic, Míčové hry, Ruční práce, Floorbal.

 

Ve školní budově mohou zájemci navštěvovat:

Kurzy  tanců Renaty Hlaváčkové,

Keramiku Romany Zelenkové

ZUŠ Roudnice nad Labem hudební a výtvarný obor 

Výsledky zápisu do prvních ročníků
30.1.2015

celý seznam je zde ke stažení (Velikost: neznámá)

Zveme budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015- 2016
21.1.2015

zápis se koná v pondělí, 26.1. 2015 od 12. 00  do  16.00 hod. v budově školy.

Celý leták ke stažení (Velikost: neznámá)

Jídelna
8.1.2015

Od nového roku jsme pro Vás připravili jídelníček na internetových stránkách.

Každý strávník si může stravu odhlašovat a přihlašovat sám.

Bližší informace v kanceláři školní jídelny.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku
28.11.2014

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si vás pozvat dne 1. 12. 2014 na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v areálu ZŠ, které je od 17 hod. Tomu předchází tvořivá dílnička pro děti: vytváření zápichů čertíků a svícínků s andílkem od 16 hod. a také tradiční zdobení perníčků.  

Hlasování
25.11.2014

Máte zájem kupovat svému dítěti čerstvé šťávy ve škole?

Hlasujte níže v anketě. Leták k produktům (Velikost: neznámá)

Informace k lyžařskému zájezdu
15.10.2014

Celá příloha zde (Velikost: neznámá)

Změna data dýňování
15.10.2014

Důležité upozornění:

ZMĚNA DATA DÝŇOVÁNÍ – 22. 10. 2014 OD 18 HODIN.

POMOC DĚTEM – UNICEF
2.10.2014

V letošním roce se také účastníme v rámci projektu POMOC DĚTEM – UNICEF –

sběru papíru. Každý žák přinese 5 KG PAPÍRU, které se odevzdají do sběrny. Výtěžek potom odešleme organizaci UNICEF, která 

jej využije na pomoc při vzdělávání dětí v rozvojových zemích. 

Děti se také mohou zapojit do výroby jednoduchých hadrových panenek pro UNICEF.

Uzavření ŠD
28.8.2014

ŠD nebude dne 2.9.  z technických důvodů v provozu. Žáci opustí školu v 11.30 hod.

Seznam školních pomůcek 2014/ 2015
26.8.2014

Seznam sešitů a pomůcek na školní rok 2014/15 pro jednotlivé třídy - celý seznam naleznete zde (Velikost: neznámá)

Dovolená školní jídelny
4.7.2014

Dovolená zaměstnanci školní jídelny 17.7.2014 -8.8.2014

 
 
Anketa
Kupovat ve škole ovocné šťávy?
Ano
Ne
Celkem hlasovalo: 333
 
 
Mapa webu

EU projekty

Vloženo: 25.3.2014 | Zobrazeno: 3469x |

 

OTEVŘENÁ CESTA

 Naše škola realizuje projekt s názvem OTEVŘENÁ CESTA,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001416, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

 

-          extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;

 

-          odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových

kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 Dumy následující materiály.

 

SEZNAM VÝSTUPŮ PRO ŠABLONU Č. 7 –EU

 

číslo šablony

název

Předmět

autor

EU-7-1

Nosorožec bílý

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-2

Praha

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-3

Krajiny na Zemi

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-4

Vesmír kolem nás

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-5

Savana

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-6

Subtropy

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-7

Lesy mírného pásu

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-8

Šumava

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-9

Afrika

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-10

Itálie

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-11

Národní parky

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-12

Obyvatelstvo – lidské rasy

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-13

Poušť

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-14

Česká republika, turistika

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-15

Česká republika

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-16

Stepi

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-17

Kulturní památky světa

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-18

Památky Unesco

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-19

Státy světa

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-20

Tundra a polární

zeměpis

Mgr. Olga Růžičková

EU-7-21

Fosilní zdroje energie – ropa

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-22

Planeta Země

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-23

Fosilní zdroje energie – uhlí

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-24

Tropické deštné lesy

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-25

Horské rostliny

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-26

Zvětrávání – krajina

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-27

Sopečná činnost

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-28

Odpady

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-29

Pěstované rostliny

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-30

Měsíc

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-31

Ekosystémy a jejich funkce

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-32

Krajiny a jejich proměny

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-33

Les

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-34

Nerovnoměrnost života na zemi

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-35

Ochrana přírody a krajiny

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-36

Půda

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-37

Živé organismy v ekosystému

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-38

Větrné elektrárny

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-39

Vliv člověka na půdu

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-40

Prostředí a zdraví

ekologie

Bc. Milan Houdek

EU-7-41

Historické prameny

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-42

Slované

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-43

Starověk

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-44

Egypt

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-45

Filip a Alexander Makedonský

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-46

Literární prameny

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-47

Velká Morava

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-48

Objevné plavby

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-49

Mistr Jan Hus

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-50

Poslední Přemyslovci

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-51

Evropské země

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-52

Dějiny českých zemí

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-53

Vzdělání a literatura Evropy

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-54

Kultura 1. Polovina 19. stol.

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-55

Období mezi revolucí 1848 a 1. světovou válkou

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-56

Vznik ČR

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-57

Světová hospodářská krize

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-58

Mnichov

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-59

Německá protiofenzíva

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-60

Postup sovětských vojsk

dějepis

Mgr. Alena Machová

EU-7-61

Základy administrativy

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-62

Historie psacích strojů

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-63

Vznik písma

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-64

Historie klávesnice

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-65

Papír včera a dnes

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-66

Periferní zařízení- klávesnice

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-67

Písmena r+ u

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-68

Písmena s + l

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-69

Písmena ů + a

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-70

Písmena d f j k

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-71

Písmena uvozovky

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-72

Písmena otazník

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-73

Písmena ď, ť, ň,

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-74

Písmena ý

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-75

Písmena ě

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-76

Písmena š

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-77

Písmena é

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-78

Písmena ř

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-79

Písmena á

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-80

Písmena ž

administrativa

Mgr. Jiřina Vaisharová

EU-7-81

Antivir

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-82

Aplikace, software

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-83

Dataprojektory

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-84

Elektro. Komunikace

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-85

Excel – použití

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-86

Excel - buňky

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-87

Excel – formát

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-88

Excel – tabulky

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-89

Excel – vzorce

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-90

Excel – grafy

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-91

Hartware

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-92

Internet – ukládání

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-93

Internet – základ

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-94

Ochrana dat

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-95

Paměť a ukládání dat

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-96

Počítačové viry

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-97

Použití prohlížeče

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-98

Power point

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-99

Power point – prezentace

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-100

Power point- příprava

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-101

Power point- text

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-102

Power point – grafy

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-103

Power point – práce s textem

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-104

Power point- typografie

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-105

Prezentace

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-106

Přenosná digitální zařízení

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-107

Software a právo

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-108

Software

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-109

Správa souborů

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-110

Tisk

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-111

Typy počítačů

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-112

Výkon počítače

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-113

World – tvorba texti

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-114

World - základní použití

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-115

World – úprava textu

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-116

World – práce s odstavci

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-117

World – objekty

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-118

World – hromadná korespondence

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-119

Základy psaní textu

informatika

Bc. Martin Šámal

EU-7-120

Záloha a archivace

informatika

Bc. Martin Šámal