Kotva
Aktuality
INFO
17.10.2017

Dne 20. 10. 2017 se v budově školy konají volby, proto dochází k úpravě výuky takto:

Žáci 1. stupně končí 3. vyučovací hodinou a jdou na oběd, pokračují standardně (jak jsou zvyklí – družina či samostatný odchod domů), basketbal se normálně koná.

Žáci 2. stupně končí v průběhu 4. vyučovací hodiny obědem tak, aby opustili školní budovu nejpozději v 11.25 hod. (pokud nechodí do družiny, na basketbal apod.).

Připomenutí: 24. 10. -  dýňování od 18 hod. (občerstvení v Amálce podmíněno vydlabanou dýní či krásným kostýmem), lampiónový průvod

Dne 20.11. 2017 se konají třídní schůzky od 15 hod. (účast vhodná z důvodu obdržení hesla k el. ŽK oproti podpisu, žákům nebude heslo vydáno).

 

INFO
5.10.2017

Dne 24.10.2017 - Dýňování od 18 hod. - průvod do Amálky. Nosit vyřezané dýně je možné od 19.10. maximálně do 23.10.2017

Dne 20.10.2017 jsou volby, konec vyučování v 11:30 hodin.

Dne 26.10. - 27.10.2017 jsou podzimní prázdniny.

Zahájení školního roku 2017/2018.
24.9.2017
Vážení rodiče, milí žáci, pedagogové,
zahájili jsme 4.září nový školní rok, rok 2017/2018
Čeká nás mnoho práce, ale také řada sportovních, vzdělávacích i oddychových akcí.
Hned v říjnu, před podzimními prázdninami, se vydáme 24.10.2017 v 18:00 hodin na tradiční průvod s dýněmi do hotelu Amálka.
Pomalu začneme připravovat předvánoční čas, balónky Ježíškovi, rozsvícení vánočního stromku před školou a závěr roku 2017 patří vánoční besídce.
V lednu se přichystáme na dva lyžařské zájezdy pro.1.a 2. stupeň.
V březnu ráda pozvu rodiče na 10. jubilejní školní ples.
Během roku rozjíždíme mnoho kroužků, mezi oblíbené patří  kroužek keramiky, florbalu.
I v letošním školním roce ve škole vyučují kolegové ze ZUŠ v Roudnici nad Labem.
Velký zájem vzbudil v loňském roce sportovní kroužek basketbalu, který pokračuje i v letošním školním roce pod vedením roudnických profesionálních hráčů.
Ráda bych znovu poděkovala za úžasnou podporu a sympatie všem, kteří nás podporovali, pomáhali a zúčastnili se 60. výročí oslav založení naší školy.
Pro letošní školní rok jsme instalovali "elektrického vrátného " ohledně kontroly vstupu do prostor školy k ochraně žáků. Prosíme o trpělivost, než se společně naučíme tento systém ovládat.
Buďme si i nadále oporou, spolupracujme, podporujme se, což se odrazí na vzdělávání a rozvoji našich žáků.
Zároveň patří velké poděkování Zřizovateli školy - Obec Straškov-Vodochody. Návštěvy školy starosty obce , Ondřeje Švece, nám pomáhají řešit problémy, které se vyskytují, zabezpečení školy, chystaný přechod přes komunikaci před školou a řadu dalších věcí.
A na úplný závěr mi dovolte, abych poděkovala svým kolegům, provozním zaměstnancům, kteří každodenní prací dokazují, že vzdělání a péče o žáky, je pro ně posláním. Jinak by naše škola nevykazovala dobré výsledky při přijímání na střední školy. A dalším důkazem je, že i rodiče ze vzdálených míst bydliště dovážejí své děti do naší školy, protože reference o naší škole jim poskytují ta nejlepší doporučení. Patří sem vstřícný přístup k žákům, kteří potřebují individuální péči při rozvolňováním učiva a současně ochota a čas na schůzky  s rodiči.
Děkuji a zdravím všechny, kteří sympatizují a podporují naši školu.
Mgr. Alena Machová, ředitelka školy 
Info
21.9.2017

Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout, že ve čtvrtek 28.9.2017 je státní svátek (Den české státnosti - sv. Václav, patron Čech a Moravy) a v pátek 29.9.2017 vyhlašuje paní ředitelka ŘEDITELSKÉ VOLNO (technické důvody).

Info
4.9.2017

Veškeré nové informace a změny budou v pruběhu měsíce září dodány na webové stránky školy.

Školní družina
21.6.2017

V tomto školním roce bude provoz školní družiny ukončen 29.června, tento den je beze změn. Následující den - 30.června si prosím vyzvedněte děti po předání vysvědčení.

Přejeme všem dětem i rodičům příjemně prožité prázdniny.

Zápis do prvních tříd
6.4.2017

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 - 2018

ČÍSLO JEDNACÍ

ROZHODNUTÍ

 

001

PŘIJETÍ

 

002

PŘIJETÍ

 

003

PŘIJETÍ

 

004

PŘIJETÍ

 

005

PŘIJETÍ

 

006

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

007

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

008

PŘIJETÍ

 

009

PŘIJETÍ

 

010

PŘIJETÍ

 

011

PŘIJETÍ

 

012

PŘIJETÍ

 

013

PŘIJETÍ

 

014

PŘIJETÍ

 

015

PŘIJETÍ

 

016

PŘIJETÍ

 

017

PŘIJETÍ

 

018

PŘIJETÍ

 

019

PŘIJETÍ

 

020

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

021

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

022

PŘIJETÍ

 

023

PŘIJETÍ

 

024

PŘIJETÍ

 

025

PŘIJETÍ

 

026

PŘIJETÍ

 

027

PŘIJETÍ

 

028

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

 

 

 

VŠEM PŘIJATÝM BUDE NA ADRESU ZASLÁNO ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Velikonoční odpoledne
27.2.2017

V úterý 11.4.2017 od 15:00 hod. proběhne velikonoční odpoledne s prodejem a zdobením.

Přijďte s námi přivítat svátky jara a zakoupit si perníčky a zdobená vajíčka.

 

Zápis do prvních tříd
27.2.2017

Dne 5.4.2017 proběhne na ZŠ Straškov-Vodochody zápis do prvních tříd - pro děti narozené v termínu od 1.9. 2010 do 31.8. 2011

Zápis bude probíhat od 12:00 hod. do 16:00 hod. Rodiče si vezmou : rodný list a kartičku pojištěnce dítěte, občanský průkaz rodičů. Je možno se předem objednat na tel : 416 871287.

9.školní ples
27.2.2017

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si Vás pozvat na 9.školní ples, který se koná v pátek 24.3.2017 od 20:00 hod. v místní sokolovně.

Hurá! Jarní prázdniny.
6.2.2017

Zpět do školy 13.2.2017

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017
23.12.2016

Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 vše dobré přejí učitelé ZŠ Straškov – Vodochody

Vypouštění balónků Ježíškovi 9.12.2016
24.11.2016

Ve škole v 15.00 hod. před školou Straškov - Vodochody

http://ceskyjezisek.cz/vypousteni-balonku_8.html

Pozor! Připomínáme!
24.11.2016

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

 POŘÁDÁ

ve středu  30.11. 2016

od 15.30hod.  tvořivou dílnu se

 zdobením perníků a výrobou dekorativních předmětů

perníčky je také možno zakoupit

 v 17.00 hod rozsvítíme vánoční stromeček a společně si zazpíváme koledy

Přehled akcí na listopad a prosinec
1.11.2016

Po 14. 11. třídní schůzky od 15 hod.

- výuka končí 12.25 hod.

Čt 17. 11. st. svátek – volno

Pá 18. 11. ředitel. volno

St 30. 11. zdobení perníčků od 15.30

tácek: 30,-  

vánoční dílnička                 

a) za přinesenou ozdobu zvoneček

(do 29.11.!)

20 – 30 cm zdarma výroba ozdůbky

b) za 30,-/ks zdobení květináčů –

Zvířátka                

rozsvícení stromečku od

17 hod. se zpíváním koled

Pá 2.12. Mikuláš ve škole – výuka

končí 1. st. 11.30, 2. st. 12.25 hod.

Út 6. 12. návštěva Drážďan

Pá 9. 12. balónky Ježíškovi od 15.15

St 14. 12. vánoční akademie v

                sokolovně od 16 hod.

Čt 22. 12. ukončení výuky 11.30

Třídní schůzky
31.10.2016

Dne 14.11.2016 se konají třídní schůzky od 15 hodin.

Mimořádná třídní schůzka
10.10.2016

Ve čtvrtek dne 13.10.2016 se od 16hod. koná mimořádná třídní schůzka rodičů žáků 9.tříd. Účast je nutná!

Dýňování
6.10.2016

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

pořádá

DÝŇOVÁNÍ v úterý, dne 18.10.2016

sraz v  17.45 hod. před školou

a za doprovodu hudby do hotelu Amálka.

Nezapomeňte lampióny a strašidelný oděv!

Informativní schůzka
22.9.2016

V pondělí 26.9.2016. se od 15hodin koná informativní schůzka rodičů žáků prvních tříd.

Projekt - vzdělávání žáků
18.9.2016

Vážení rodiče,

 

naše škola vstoupila do dalšího projektu, který je financován z operačního programu. Tento program je zaměřen na vzdělávání žáků, zvyšování jejich kompetencí, které povedou k zlepšení prospěchu.

Začínáme od září 2016 tím, že otvíráme několik útvarů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj logického myšlení. Současně poběží i možnost doučování, které bude pod dohledem vyučujících daných předmět, popř. třídních učitelů z 1. stupně. 

Žáci jsou seznámeni se všemi body a mohou se do těchto  útvarů hlásit sami, popřípadě budou zařazeni vyučujícími.

Tyto aktivity jsou poskytovány zdarma.

Pokud žák bude do této aktivity zařazen, musí splnit docházku celého pololetí. Odhlášení může proběhnout až v měsíci únoru. 

Odpoledne se zajíčky
6.3.2016

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016 – 2017
6.1.2016

Na telefonním čísle 416 87 12 87 si můžete rezervovat časový termín, kdy je pro Vás nejvhodnější přijít se svým dítětem k zápisu. 

Celý dokument (Velikost: neznámá)

 

Třídní schůzky
14.10.2015

se konají v pondělí 9.11. 20145 od 15.00 hod. v budově školy.

Pro žáky a rodiče  9. ročníků budou přítomni i zástupci středních škol.

Ředitelství školy

Tradiční dýňování
7.10.2015

Připravuje tradiční dýňování na 26.10. 2015.

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Ovoce do škol
7.10.2015

Vážení rodiče,

naše škola patří k prvním školám, které se přihlásily do projektu Ovoce do škol. 

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Zájmové útvary zahajují činnost od 5.10.2015
23.9.2015

Žáci se mohou přihlásit:

Výtvarné hraní, Počítače, Korálkování, Flétna, Kuchtění, Aerobic, Míčové hry, Ruční práce, Floorbal.

 

Ve školní budově mohou zájemci navštěvovat:

Kurzy  tanců Renaty Hlaváčkové,

Keramiku Romany Zelenkové

ZUŠ Roudnice nad Labem hudební a výtvarný obor 

Výsledky zápisu do prvních ročníků
30.1.2015

celý seznam je zde ke stažení (Velikost: neznámá)

Zveme budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015- 2016
21.1.2015

zápis se koná v pondělí, 26.1. 2015 od 12. 00  do  16.00 hod. v budově školy.

Celý leták ke stažení (Velikost: neznámá)

Jídelna
8.1.2015

Od nového roku jsme pro Vás připravili jídelníček na internetových stránkách.

Každý strávník si může stravu odhlašovat a přihlašovat sám.

Bližší informace v kanceláři školní jídelny.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku
28.11.2014

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si vás pozvat dne 1. 12. 2014 na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v areálu ZŠ, které je od 17 hod. Tomu předchází tvořivá dílnička pro děti: vytváření zápichů čertíků a svícínků s andílkem od 16 hod. a také tradiční zdobení perníčků.  

Hlasování
25.11.2014

Máte zájem kupovat svému dítěti čerstvé šťávy ve škole?

Hlasujte níže v anketě. Leták k produktům (Velikost: neznámá)

Informace k lyžařskému zájezdu
15.10.2014

Celá příloha zde (Velikost: neznámá)

Změna data dýňování
15.10.2014

Důležité upozornění:

ZMĚNA DATA DÝŇOVÁNÍ – 22. 10. 2014 OD 18 HODIN.

POMOC DĚTEM – UNICEF
2.10.2014

V letošním roce se také účastníme v rámci projektu POMOC DĚTEM – UNICEF –

sběru papíru. Každý žák přinese 5 KG PAPÍRU, které se odevzdají do sběrny. Výtěžek potom odešleme organizaci UNICEF, která 

jej využije na pomoc při vzdělávání dětí v rozvojových zemích. 

Děti se také mohou zapojit do výroby jednoduchých hadrových panenek pro UNICEF.

Uzavření ŠD
28.8.2014

ŠD nebude dne 2.9.  z technických důvodů v provozu. Žáci opustí školu v 11.30 hod.

Seznam školních pomůcek 2014/ 2015
26.8.2014

Seznam sešitů a pomůcek na školní rok 2014/15 pro jednotlivé třídy - celý seznam naleznete zde (Velikost: neznámá)

Dovolená školní jídelny
4.7.2014

Dovolená zaměstnanci školní jídelny 17.7.2014 -8.8.2014

 
 
Anketa
Kupovat ve škole ovocné šťávy?
Ano
Ne
Celkem hlasovalo: 225
 
 
Mapa webu

Školní řád

Vloženo: 1.1.2017 | Zobrazeno: 7168x |

 

 školní řád (Velikost: 120.62 kB)

 

Č.j.: 210/16

Základní škola Straškov - Vodochody

 

Š K O L N Í   Ř Á D

a

pravidla pro hodnocení žáků

 

 

I.          Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců

 

Článek 1 - Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, jejich vztahy

 

 

1. Žáci mají právo

ü  na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

ü  být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

ü  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

ü  na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti

ü  na zakládání samosprávných orgánů žáků v rámci školy se všemi právy a důsledky

ü  na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

ü  na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před rizikovými jevy,  všemi formami zneužívání a před kontaktem s drogami

ü  na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu  a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku

ü  na ochranu před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství

ü  na účast na akcích pořádaných školou se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitelky školy

ü  na seznámení se s předpisy vztahujícími se k jeho pobytu a činnosti ve škole

ü  na stravování ve školní jídelně, úhradu zajišťují rodiče

 

 Zákonný zástupce má právo

ü   na svobodnou volbu školy pro své dítě

üjednat s pedagogickým pracovníkem školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi svého či svěřeného dítěte

üu svého dítěte na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem dětí se speciálními vzdělávacími  potřebami a na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní.

üna informace o průběhu vzdělávání dítěte ve škole

üvyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka

üna informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení pro jeho dítě v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského vzdělávacího programu.

ü¨volit a být zvolen do školské rady a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců žáků i svých vlastních, včetně zájmů školy

ünahlížet do výroční zprávy, pořizovat z ní opisy a výpisy

 

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

ü  Vzájemné vztahy uvedených stran jsou vedeny snahou o pozitivní výsledky všech jednání a řešení výchovných i výukových problémů. Je podporována otevřená komunikace a spolupráce

ü  Pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu a školního řádu.

ü  Informace, které zákonný zástupce poskytne podle §28, ods. 2 a 3, zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje které jsou podstatné pro průběh  vzdělávání nebo bezpečnost žáka jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni se řídit zákonem o ochraně osobních údajů.

ü  v případě potřeby mají zákonní zástupci i pedagogičtí pracovníci právo si vzájemně dohodnout 

 

 

2.  Žáci jsou povinni

ü       řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat

üdodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně      zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

üplnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy, řády  a školním nebo vnitřním řádem školy.

ü   Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

ü   Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.

ü   Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.

ü   Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

 

ü   Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem ve školní družině nebo školním klubu( viz. řád ŠD a ŠK).

ü   Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

ü   Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.

ü  Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. Rodina mu poskytne možnost přípravy na vyučování a bude mu při ní nápomocna.

ü  Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená. Eventuálně  využije možnosti  vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Manipulace s mobilním telefonem během  vyučovací hodiny bude mít za následek zabavení telefonu.

ü   Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem .

ü  Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:– napomenutí třídního učitele,– důtku třídního učitele,– důtku ředitele školy.

ü  Třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

 

Zákonní zástupci jsou povinni

 

ü  zajistit, aby žák řádně docházel do školy zdráv, čistě oblečený, upravený, se svačinou a pitím.

ü  na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

ü  respektovat názor školy na zdravotní stav dítěte, na žádost školy zajistit potřebné lékařské vyšetření

ü  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

ü  oznamovat škole údaje podle §28, ods. 2 a 3, zákona č.561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

ü  vhodně reagovat na sdělení v žákovské knížce a jejich pravidelnou kontrolu potvrzovat podpisem.

ü  zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 48 hodin od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád dále.

ü  odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. Žáci I. stupně ZŠ jsou pouze uvolněni na základě osobního vyzvednutí rodičem

 

 

 

II.         Provoz a vnitřní režim školy

 

Článek 2 - Režim činnosti ve škole

 

ü  Vyučování začíná v 7.50  h. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek a končí nejpozději do 16 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodina přímé výchovné práce ve školní družině trvá 60 minut.

 

ü  Školní budova se pro žáky otevírá v 7.30 hodin ráno  ( netýká se žáků, kteří využívají ranní ŠD a ŠK ). V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.

 

ü  Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině je zařazena přestávka 20 minutová.

 

ü  Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Od 7.30 hod. zajišťují dozor v šatnách správní zaměstnanci školy. Taktéž v 11.30 hod.

 

ü  Správní zaměstnanci školy zajišťují nepřetržitou službu během dopoledních hodin a to od 7.50 – 11.30 hod.  u hlavního vchodu a zajišťují po budově školy pohyb osob, které nejsou zaměstnanci školy, případně návštěvy odvádí do ředitelny, za vyučujícími.

 

ü  Žáci jsou povinni si obstarat zámeček a klíček k přidělené skříňce. Po odložení oblečení a obuvi do skříňky jsou žáci povinni skříňku uzamknout. Náhradní klíče jsou uloženy u třídního učitele, nebo u školníka. Žáci jsou povinni se o skříňku starat. Je zakázáno polepovat ji samolepkami nebo jiným způsobem ji poškozovat. Při poškození je žák povinen zajistit opravu. V případě, že si žák ve skříňce v šatně zapomněl věci nutné k výuce, požádá dozor, aby si mohl pomůcky ze skříňky vyzvednout. 

 

ü  Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

Odpolední vyučování:

 

ü  Vyučování před odpolední výukou je ukončeno ve 12.25 hod. žáci odchází na oběd do školní jídelny. Pokud je žák místní, má dovoleno odejít na oběd domů.

 

ü  Žáci 2. stupně pak mohou hodinu volna trávit ve školním klubu (pokud jsou zde zapsáni), anebo hodinu volna tráví mimo budovu školy. Nesmí se zdržovat v prostorách školy, protože během volné  hodiny není zabezpečován dozor vyučujících ).

 

ü  Pokud rodiče písemně požádají, může dítě trávit dobu poledního volna pod dozorem příslušného pedagoga. Dozor je stanoven na dobu od příchodu dítěte ze ŠJ, nebo ze třídy do začátku odpoledního vyučování.

ü  Rozpis dozorujících pedagogů se aktualizuje vždy podle rozvrhu pedagogů.  Místnost, kde se dozor nad žáky koná se také pravidelně aktualizuje.

 

ü  Po zazvonění na přestávku před odpoledním vyučováním přicházejí do tříd žáci z klubu nebo z areálu mimo školu, kde trávili hodinu volna.

 

ü  Pedagog, který vyučuje odpolední výuku, překontroluje a zapíše do třídní knihy nepřítomnost žáků. Pokud žák na odpolední výuce chybí, musí předat vyučujícímu (třídnímu učiteli) omluvenku. Pokud se žák nedostaví na odpolední vyučování, musí být řádně omluven ( telefonicky ).Odchod z vyučování ze zdravotních důvodů je žák povinen před opuštěním školy nahlásit  ( vyučujícímu daného předmětu, třídnímu učiteli, případně jinému pedagogovi).

 

ü  Jestliže se žák nebude účastnit odpoledního vyučování bez řádné omluvy předem nebo telefonické informace ( v případě náhlé nemoci) nebudou hodiny omluveny.

 

ü  Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

ü  Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

 

ü  Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

ü  Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

ü  Škola vede evidenci úrazů žáků k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

üPo budově se žáci pohybují v klidu, dbají pokynů vyučujících.

 

malá přestávka: žáci tráví přestávku ve třídě, přípravou na další vyučovací hodinu, popřípadě mají možnost si dojít na WC na svém patře. Dbají pokynů dozorujícího pedagoga.

 

velká přestávka: za příznivého počasí, dle uvážení třídního učitele mohou žáci trávit přestávku v lesoparku v bezprostředním okolí školy. Před odchodem se přezouvají. Dozor nad žáky drží doprovázející vyučující.

Běžnou velkou přestávku žáci tráví na chodbě příslušného patra, svačí na lavičkách. Prochází se po chodbě, mají možnost si dojít na WC, popř. koupit mlíčko a svačinku ve vestibulu školy. 

 

 

üProvoz školy probíhá ve všedních dnech od 6.00 do 16.00. Mimo vyučování zajišťuje činnost školní družina a školní klub)

 

 

üZa pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny.

 

 

üŽák je povinen ve své přípravě na vyučování používat pomůcky pouze v rozsahu výuky. vše ostatní, co nezahrnují osnovy , do školy nepatří. (notebook, mobilní telefon, MP3, atd.)

 

Naopak musí být žák vybaven pomůckami, které do výuky nezbytně patří.

Matematika

  •          Rýsovací potřeby
  •          Psací potřeby
  •          Kalkulátor

Výtvarná výchova

  •          Pomůcky , které požaduje vyučující na danou hodinu
  •          Přírodní materiály
  •          Barvy
  •          Lepidla, nůžky
  •          Zástěra, pracovní plášť

Tělesná výchova a pracovní výchova

  •          Oblečení pro práci( cvičení na hřišti) venku
  •          Vhodná obuv

Pokud žáci nebudou mít pomůcky ( oděv) na hodiny VV,TV a PČ, nemohou se těchto hodin zúčastnit. Dostanou náhradní práci pod dohledem ředitelky a zástupkyně školy a tyto hodiny budou započítány jako hodiny neomluvené. 

 

 

 

Článek 3 - Režim při akcích mimo školu

 

 

ü  Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

ü  Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce,

 podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

ü  Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 10 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.

ü  Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP.

ü  Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

 

ü  Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. Rodiče zpět vrací písemně stvrzenou informaci.

 

ü  Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti a provede zápis do třídní knihy.  Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy a vycházky v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

ü  Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast BOZP žáků: – lyžařské výcvikové kurzy, – školní výlety.

ü  Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

 

 

ü  Součástí výuky je také výuka plavání ve třetím  a čtvrtém  ročníku a lyžařský výcvik v sedmém ročníku. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.

 

ü  Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

 

ü  Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

 

ü  U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

 

Článek 4 - Docházka do školy

 

ü  Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 48 hodin od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.

Jestliže zákonný zástupce poručí opakovaně tento článek školního řádu je v pravomoci ředitelky školy postupovat dál dle platných předpisů.

 

ü  Ředitelka  školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žáci I. stupně jsou uvolněni pouze v případě přítomnosti rodiče.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5 - Školní družina a školní klub

 

Provoz školní družiny a školního klubu zajišťuje Vnitřní řád školní družiny a školního klubu.

 

 

 

Článek 6 - Školní jídelna

Provoz a fungování školní jídelny zajišťuje  Vnitřní řád školní jídelny.

 

 

 

 

Článek 7 - Zaměstnanci školy

 

 

ü  Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 20 minut před příchodem žáků na vyučování a výchovnou činnost, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky.

 

ü  Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. Třídní knihu odnáší do sborovny. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny.

 

ü  V celé škole a přilehlém areálu platí přísný zákaz kouření.

 

ü  V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, že které je napájena elektrickou energií.

 

ü  Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko -  psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.

 

ü  Třídní učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, třídních katalogů a žákovských knížek, při a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách.

 

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Článek 9 - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

ü  Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

 

ü  Žákům není v době zdržovat se mimo vyučování v prostorách školy bez náležitého dozoru zletilou osobou.

 

ü  Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou hlásí žáci ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

 

ü  Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.

 

ü  Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

 

ü  Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy žáci přichází do školy a je zabezpečen dozor nad žáky. V 7.50 hod se školy uzamyká a je přístupná pouze bočním vchodem. Tam je umístěn telefon se zvonkem a automatickým  zámkem. Při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

ü  Ve všech  prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání ponorných elektrických vařičů, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.

 

ü  Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny v šatnách, klíče od šaten má školník a pedagogičtí zaměstnanci školy. Uzamčení všech šaten kontrolují správní zaměstnanci  v 7.50 hod. a školník  průběžně během výuky.

 

ü  Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

ü   Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.

        Poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování

   předává vyučující žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny.Ostatní žáky odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející domů vykonávají správní zaměstnanci školy.

 

ü  Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dověděl první.

 

ü  Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.

 

ü  Pokud se žák stane svědkem šikany, nebo je o tomto chování dozvěděl informován, neprodleně celou záležitost ohlašuje třídnímu učiteli, ředitelce školy nebo dalším pracovníkům školy. Celá záležitost bude poté vyšetřena ředitelem školy za přítomnosti metodika prevence.

 

 

Článek 10 - Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

 

(zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 37/1989 Sb., o ochraně před a1koholismem a toxikománií)

 

ü  Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři (usnadní to lékařskou intervenci dítěte).

 

ü  V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho zákonného zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka:

– pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním),

– po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na rodiče,aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech;

pedagog odkáže rodiče na odborníky, na specializovaných pracovištích (PPP, SVP).

– pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu školy předem informován; škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.

 

ü  Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami výchovného poradce a školního metodika prevence. Jsou seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření). Viz Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000.

 

 

ü  Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc - monitorování, pravidelné schůzky rodiče + třídní učitel, výchovný poradce,a školní metodik prevence. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci (Dlouhodobý prožitkový program) primární prevence i sekundární prevence.

 

ü  Povinnosti pedagogických zaměstnanců v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, výchovný poradce (třídní učitel, pověřený pracovník, výchovný pracovník dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností) povede diskrétní šetření, pohovor s dítětem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko - psychologické poradny, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry ze strany dítěte pracovníku školy doporučujeme (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko - psychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení, kontaktního centra..., atd. Kontaktuje rodiče (zákonné zástupce). V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči. Uvědomí rodiče (zákonné zástupce) a sociální odbor v případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku hraničícího a bezprostředním ohrožením života. V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových - látek ve škole, nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy: Uvědomí rodiče, popřípadě zákonného zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení. Uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence, sociálního odboru OÚ.

 

 

Článek 11 - Evidence úrazů

 

 

ü  Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úraz údajně došlo, případně třídní učitel.

 

ü  V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

 

ü  Při úrazech smrtelných a úrazech jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole,vyhotovuje zaměstnanec školy obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení

společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

 

ü  úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.

 

ü  Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

 

ü  Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.

 

ü  Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

 

 

 

 

 

Článek 12 Zacházení s majetkem školy

 

 

 

ü  U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem, je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR,případně orgánům sociální péče.

 

ü  Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí (upozornění pedagogickým zaměstnancům na uzamykání šaten, tříd).

 

ü  Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe; mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 

ü  Žáci i zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

ü  Žákům základních škol jsou poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

ü  Žáci jsou povinni nosit pravidelně učebnice na všechny vyučovací předměty dle daného rozvrhu. Učebnice budou řádně obalené a podepsané, aby nebyly zbytečně ničeny. Žákům je zakázáno si ponechávat učebnice v lavici ve třídě. Vyjímku tvoří pouze žáci se zdravotním postižením, kteří obdrží dvě sady učebnic. Školní sada bude uzamčena ve třídě ve skříni. Jestliže bude žák přistižen, že si ponechává učebnice v lavici, jedná se o porušení školního řádu a přestupek bude na pedagogické radě projednán. Ztrátu učebnice  uhradí v plné výši.    

 

 

ü  Žáci, kteří úmyslně zničí, poškodí pomůcky, vybavení školy a jeho majetek, budou opravu či náhradu poškozených věcí hradit.

Jedná se o zničení učebnic, vybavení třídy, školní budovy aj. Náhradu budou provádět buď nákupem nové věci nebo zajistí opravu poničeného zařízení. Pokud opravu nebo náhradu nezajistí, postará se vedení školy o nápravu s tím, že žákovi bude předložena faktura k úhradě.  O jakémkoli poničení věcí jsou informováni rodiče.

Jestliže  se žák k poničení vybavení ve třídě nepřizná, bude náhrada požadována od celé třídy.      

 

 

Článek 13  Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků

 

 

1.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

ü  Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci žáků, kteří plní vyživovací povinnost, byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.

 

ü  Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

ü  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), známkou  nebo slovně způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy.

 

ü  Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

ü  U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

 

ü  V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

 

 

ü  Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem, školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

ü  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

 

ü  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

ü  Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

 

ü  Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

 

 

ü  Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

 

ü  Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.

 

 

ü  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

ü  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele: (NTU)

- drobná porušení školního řádu

- používání mobilu ve vyučování

- zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů, cvičebního úboru

- nekázeň při vyučování a o přestávkách

- zavinění drobného úrazu nekázní

- pozdní příchod do vyučování

- pozdní předložení omluvenek

- neúcta k dospělým vyjádřena nevhodným chováním, mluvou či jednáním

- používání vulgárních výrazů

- nepovolená manipulace s pomůckami, didaktickou technikou, PC, ...

b) důtku třídního učitele (DTU)

- hrubé nebo drzé chování vůči dospělým a žákům

- zesměšňování slabších nebo tělesně postižených

- odmítnutí příkazu pedagogického pracovníka

- opuštění areálu školy nebo vyučovací hodiny bez souhlasu      vyučujícího nebo dozírající osoby

- fyzické nebo slovní napadení žáků

- přepisování známek v žákovské knížce

- podvádění a lhaní

- drobná krádež nebo navádění

- úmyslné ucpávání záchodových mís na WC a znečišťování prostoru na     WC

- neomluvená absence do tří vyučovacích hodin (záškoláctví)

- opakované zapomínání učebních pomůcek

- opakovaná nekázeň při vyučování a o přestávkách

- opakované používání vulgárních výrazů

c) důtku ředitele školy (DŘŠ)

- opakované hrubé a drzé chování vůči dospělým, fyzické napadení zaměstnance školy

- opakované hrubé a drzé chování vůči žákům, fyzické napadení žáků, jehož důsledkem je těžší zranění

- neomluvená absence nad 3 vyučovací hodiny

- opakované neuposlechnutí pokynů pedagogického pracovníka nebo dozírající osoby

Udělení důtky třídního učitele nemusí předcházet udělení napomenutí třídního učitele.

Udělení důtky ředitele školy není přímo podmíněno udělením napomenutí třídního učitele ani důtkou třídního učitele.

 Udělení důtky ředitele školy není podmínkou pro klasifikaci druhým nebo třetím stupněm chování.

Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele.

Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení důtky prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

2. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a) 1 - velmi dobré

b) 2 - uspokojivé

c) 3 – neuspokojivé

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Hodnocení a klasifikace žáků

A. V předmětech s převahou naukového zaměření

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

B. Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. S pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

Může se přihlížet k :

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce

c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech

d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech

e) kvalita výsledků činností

f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti

g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí

h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie

i) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel

4. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3.

6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním

b) prospěl(a)

c) neprospěl(a)

d) nehodnocen (a)

7. Žák je hodnocen stupněm

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením

8. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a) pracoval(a) úspěšně

b) pracoval(a)

9. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, případně školním vzdělávacím programem se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí

a) individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole, dále jen "individuální vzdělávání" (§41 ŠZ

b) vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§42 ŠZ).

Žák může být z výuky daného předmětu NEHODNOCEN.

Školský zákon zavádí místo pojmu "klasifikace" širší a přesnější formulaci "hodnocení".

§ 51 ŠZ (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů.

 

Informace o prospěchu žáka

Zákonného zástupce dle potřeby a přání je nutno informovat, provádí:

- třídní učitel

- vyučující daného předmětu

- výchovný poradce

- ředitel školy

a) na třídních schůzkách

b) konzultačních hodinách

c) v akutním případě kontaktují okamžitě osobně nebo telefonicky

Třídní učitel informuje prokazatelně – do ŽK, může použít v případě vážného prohřešku i jinou formu (např. doporučený dopis).

 

10) Uvolnění, osvobození, nehodnocení

 

a) Žák může být z výuky daného předmětu UVOLNĚN
ŠZ, §50, (2) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn s souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
Pokud je žák z výuky některého předmětu uvolněn, rubrika na vysvědčení se vyplní podle instrukce MŠMT o vyplňování vysvědčení, pokyny se většinou každý rok mění. Důvody pro uvolnění se uvedou v katalogovém listu žáka.

b) Žák již nemůže být OSVOBOZEN od povinnosti docházet do školy. Žák již nemůže být OSVOBOZEN od povinné školní docházky
Podle předpisů platných před 31.12.2004 (zejména školský zákon č. 29/1984 Sb. a zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství) bylo možno žáka osvobodit od povinné školní docházky a od povinnosti docházet do školy.
Od 1.1.2005 tomu tak podle nového školského zákona č. 561/2004 Sb. není, žáka osvobodit nelze.
Místo toho lze jen uplatnit "Jiný způsob plnění povinné školní docházky", ve smyslu školského zákona č. 561/2004 Sb. (§ 40 Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky)
Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí:
      a) individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole (§41 ŠZ),
      b) vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§42 ŠZ).


c) Žák může být z výuky daného předmětu NEHODNOCEN

Školský zákon zavádí místo pojmu "klasifikace" širší a přesnější formulaci"hodnocení".
§ 51 ŠZ (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů.
Žák tedy nemusí být v některých případech na konci pololetí "hodnocen".
§ 52 ŠZ, (2) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
§ 52, (5) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.

 

 

 

11. Žáci, kteří v příslušném pololetí školního roku zameškají z důvodu nemoci, či jiného vážného důvodu více jak 25 % hodin budou po dohodě s vyučujícím přezkoušeni z učiva, které souhrnně odpovídá dané látce příslušného pololetí.

 

Umožňuje tím žákovi, aby jeho hodnocení odpovídalo znalostem, které získal v daném pololetí.   

 

Vždy je poskytnuta časová rezerva k doplnění učiva.

 

 

 

Aktualizované vydání je v platnosti od 25.8. 2016

 

 

 

 

 

___________________________________

Mgr. Alena Machová, ředitelka školy