Kotva
Aktuality
Upozornění
4.11.2018
Upozorňujeme všechny rodiče i ostatní návštěvníky školy, aby své automobily zaparkovali mimo areál školy. Vjezd do areálu je přísně zakázán, abychom předešli nehodám. Protože se tak neustále děje a automobily vjíždějí do areálu neustále, budeme tento přestupek nuceni řešit s PČR.
 

 

Třídní schůzky
24.10.2018

Dne 12.11.2018 v 15 hod. se konají třídní schůzky. Výuka končí ve 12:25 hod.

Upozornění
22.9.2018
Vážení rodiče, před několika dny jsem popřála nám všem šťastné vykročení do nového školního roku. Prázdniny skončily a nastaly dny plné příprav a soustředění na školu. Děti se setkaly s kamarády, převyprávěly si zážitky z prázdnin a daly se do práce. Některé s menší, některé s větší chutí. A nyní přichází to, proč se na vás obracím a co nás začalo velmi trápit. Děti se vrátily a s nimi mnoho agrese, vulgarit a musím dodat i šikany. Když se už, ač neradi, smiřujeme s telefony, které nedají z ruky během přestávek, nemůžeme se smířit s jejich chováním. Snažíme se denně tato témata otevírat a to jak v hodinách, o přestávkách, tak i stále častěji u mě v ředitelně. Obracíme se proto na vás na rodiče o vaši podporu. Promluvte s dětmi, nepochybuji o tom, že tak činíte a zdůrazněte hodnoty slušného člověka. Jedině společně můžeme začít proti těmto problémům bojovat. Je v zájmu nás všech, aby se děti vzdělávaly a vyrůstaly z nich citliví a slušní lidé.
 
Děkuji Vám.
 Alena Machová, ředitelka školy
Závěrečná akademie
24.5.2018

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

vás srdečně zve 

na závěrečnou akademii

školního roku

2017 - 2018

která se koná ve čtvrtek 31.5. 2018 v sokolovně Straškov – Vodochody

od 16.00 hodin.

Schůzka budoucích prvňáčků
9.5.2018

Termín pro rodičovskou schůzku prvňáčků je stanoven na 30.5.2018 od 16.hodin.

Třídní schůzky
11.4.2018

Po 16.4. se konají od 15 hod. třídní schůzky.

Tvořivá dílna se zdobením perníčků a výrobou velikonoční dekorace
11.3.2018

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

 POŘÁDÁ

ve středu  v úterý 27.3.2018

 od 15.00hod.

tvořivou dílnu se zdobením perníčků a výrobou velikonoční dekorace

 

 přijďte s námi přivítat svátky jara a zakoupit si perníčky a zdobená vajíčka

zápis do 1. třídy
11.3.2018

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

pořádá

zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 - 2018

pro děti narozené v termínu od 1.9. 2011 do 31.8. 2012

k zápisu  se dostaví oba rodiče s rodným listem dítěte a kartičkou zdravotní pojišťovny.

Zápis se koná  ve středu  4.4.2018

od 12.00 – 16. 00 hod. v budově ZŠ

Školní ples
4.2.2018
Vážení rodiče, přátelé a bývalí žáci, dovolujeme si Vás pozvat společně s OÚ ve Straškově -Vodochodech  na 10. jubilejní školní ples.
23.3.2018 v místní sokolovně. Zároveň bychom chtěli požádat o jakýkoli sponzorský dar, který by pomohl připravit i zábavný program plesu.
 
Děkujeme.
                      Vedení školy a pedagogický sbor.
Bakaláři
8.12.2017

Vážení rodiče,

 

naše škola přešla na systém Bakaláři. O tomto systému jste byli informováni na listopadové třídní schůzce.  Je proto nutné pravidelně sledovat osobní stránky Vašeho dítěte a seznamovat se s jeho prospěchem a informacemi o dění ve škole, ve třídě.

Někteří z Vás navštívili tyto stránky naposledy 5.12.2017, což je nepřípustné.

Dále je Vaší povinností neprodleně omluvit své dítě, za nepřítomnost ve škole.

 

Vedení školy 

Upozornění
4.1.2018

Vážení rodiče,

dne 3.1 2018 přebrala  první třídu Mgr. N. Nováková. Tato změna bude po celou dobu nemoci paní Mgr. K. Drahokoupilové.

Kontakt na Mgr. Novákovou   731 268 967.

Předvánoční čas.
5.12.2017

Ve škole začíná čas adventní. Vánoce jsou za dveřmi a my se těšíme na jejich přípravu. Mikuláš přijde do školy 5.12.2017, čerti budou upozorňovat všechny žáky, aby se učili, poslouchali a dělali všem radost. Vyvrcholení přijde 8. prosince odpoledne, kdy vypustíme balónky Ježíškovi. Celorepubliková akce byla zrušená, tak jsme si udrželi tuto tradici pro sebe. V 15.300 hod. se vrátíme do školy a začne zdobení perníčků, které si také můžeme zakoupit. Zároveň bude také probíhat tvořivá dílna, ve které si žáci vyrobí vánoční dekoraci. Přibližně v 17.00 hodin společně rozsvítíme vánoční strom před školou.

Předvánoční čas v naší škole ukončíme besídkou 19.12.2017 od 16.00 hodin v Sokolovně. Zde také proběhne vánoční jarmark, na kterém si můžeme dokoupit poslední dárečky.

Všichni jste srdečně zváni.

INFO
6.11.2017

Dne 20.11.2017 od 15:00 hod. proběhnou třídní schůzky.

Upozornění!
22.10.2017

Zákaz používání otevřeného ohně při Dýňování 2017.

INFO
17.10.2017

Dne 20. 10. 2017 se v budově školy konají volby, proto dochází k úpravě výuky takto:

Žáci 1. stupně končí 3. vyučovací hodinou a jdou na oběd, pokračují standardně (jak jsou zvyklí – družina či samostatný odchod domů), basketbal se normálně koná.

Žáci 2. stupně končí v průběhu 4. vyučovací hodiny obědem tak, aby opustili školní budovu nejpozději v 11.25 hod. (pokud nechodí do družiny, na basketbal apod.).

Připomenutí: 24. 10. -  dýňování od 18 hod. (občerstvení v Amálce podmíněno vydlabanou dýní či krásným kostýmem), lampiónový průvod

Dne 20.11. 2017 se konají třídní schůzky od 15 hod. (účast vhodná z důvodu obdržení hesla k el. ŽK oproti podpisu, žákům nebude heslo vydáno).

 

INFO
5.10.2017

Dne 24.10.2017 - Dýňování od 18 hod. - průvod do Amálky. Nosit vyřezané dýně je možné od 19.10. maximálně do 23.10.2017

Dne 20.10.2017 jsou volby, konec vyučování v 11:30 hodin.

Dne 26.10. - 27.10.2017 jsou podzimní prázdniny.

Zahájení školního roku 2017/2018.
24.9.2017
Vážení rodiče, milí žáci, pedagogové,
zahájili jsme 4.září nový školní rok, rok 2017/2018
Čeká nás mnoho práce, ale také řada sportovních, vzdělávacích i oddychových akcí.
Hned v říjnu, před podzimními prázdninami, se vydáme 24.10.2017 v 18:00 hodin na tradiční průvod s dýněmi do hotelu Amálka.
Pomalu začneme připravovat předvánoční čas, balónky Ježíškovi, rozsvícení vánočního stromku před školou a závěr roku 2017 patří vánoční besídce.
V lednu se přichystáme na dva lyžařské zájezdy pro.1.a 2. stupeň.
V březnu ráda pozvu rodiče na 10. jubilejní školní ples.
Během roku rozjíždíme mnoho kroužků, mezi oblíbené patří  kroužek keramiky, florbalu.
I v letošním školním roce ve škole vyučují kolegové ze ZUŠ v Roudnici nad Labem.
Velký zájem vzbudil v loňském roce sportovní kroužek basketbalu, který pokračuje i v letošním školním roce pod vedením roudnických profesionálních hráčů.
Ráda bych znovu poděkovala za úžasnou podporu a sympatie všem, kteří nás podporovali, pomáhali a zúčastnili se 60. výročí oslav založení naší školy.
Pro letošní školní rok jsme instalovali "elektrického vrátného " ohledně kontroly vstupu do prostor školy k ochraně žáků. Prosíme o trpělivost, než se společně naučíme tento systém ovládat.
Buďme si i nadále oporou, spolupracujme, podporujme se, což se odrazí na vzdělávání a rozvoji našich žáků.
Zároveň patří velké poděkování Zřizovateli školy - Obec Straškov-Vodochody. Návštěvy školy starosty obce , Ondřeje Švece, nám pomáhají řešit problémy, které se vyskytují, zabezpečení školy, chystaný přechod přes komunikaci před školou a řadu dalších věcí.
A na úplný závěr mi dovolte, abych poděkovala svým kolegům, provozním zaměstnancům, kteří každodenní prací dokazují, že vzdělání a péče o žáky, je pro ně posláním. Jinak by naše škola nevykazovala dobré výsledky při přijímání na střední školy. A dalším důkazem je, že i rodiče ze vzdálených míst bydliště dovážejí své děti do naší školy, protože reference o naší škole jim poskytují ta nejlepší doporučení. Patří sem vstřícný přístup k žákům, kteří potřebují individuální péči při rozvolňováním učiva a současně ochota a čas na schůzky  s rodiči.
Děkuji a zdravím všechny, kteří sympatizují a podporují naši školu.
Mgr. Alena Machová, ředitelka školy 
Info
21.9.2017

Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout, že ve čtvrtek 28.9.2017 je státní svátek (Den české státnosti - sv. Václav, patron Čech a Moravy) a v pátek 29.9.2017 vyhlašuje paní ředitelka ŘEDITELSKÉ VOLNO (technické důvody).

Info
4.9.2017

Veškeré nové informace a změny budou v pruběhu měsíce září dodány na webové stránky školy.

Školní družina
21.6.2017

V tomto školním roce bude provoz školní družiny ukončen 29.června, tento den je beze změn. Následující den - 30.června si prosím vyzvedněte děti po předání vysvědčení.

Přejeme všem dětem i rodičům příjemně prožité prázdniny.

Zápis do prvních tříd
6.4.2017

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 - 2018

ČÍSLO JEDNACÍ

ROZHODNUTÍ

 

001

PŘIJETÍ

 

002

PŘIJETÍ

 

003

PŘIJETÍ

 

004

PŘIJETÍ

 

005

PŘIJETÍ

 

006

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

007

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

008

PŘIJETÍ

 

009

PŘIJETÍ

 

010

PŘIJETÍ

 

011

PŘIJETÍ

 

012

PŘIJETÍ

 

013

PŘIJETÍ

 

014

PŘIJETÍ

 

015

PŘIJETÍ

 

016

PŘIJETÍ

 

017

PŘIJETÍ

 

018

PŘIJETÍ

 

019

PŘIJETÍ

 

020

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

021

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

022

PŘIJETÍ

 

023

PŘIJETÍ

 

024

PŘIJETÍ

 

025

PŘIJETÍ

 

026

PŘIJETÍ

 

027

PŘIJETÍ

 

028

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

 

 

 

VŠEM PŘIJATÝM BUDE NA ADRESU ZASLÁNO ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Velikonoční odpoledne
27.2.2017

V úterý 11.4.2017 od 15:00 hod. proběhne velikonoční odpoledne s prodejem a zdobením.

Přijďte s námi přivítat svátky jara a zakoupit si perníčky a zdobená vajíčka.

 

Zápis do prvních tříd
27.2.2017

Dne 5.4.2017 proběhne na ZŠ Straškov-Vodochody zápis do prvních tříd - pro děti narozené v termínu od 1.9. 2010 do 31.8. 2011

Zápis bude probíhat od 12:00 hod. do 16:00 hod. Rodiče si vezmou : rodný list a kartičku pojištěnce dítěte, občanský průkaz rodičů. Je možno se předem objednat na tel : 416 871287.

9.školní ples
27.2.2017

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si Vás pozvat na 9.školní ples, který se koná v pátek 24.3.2017 od 20:00 hod. v místní sokolovně.

Hurá! Jarní prázdniny.
6.2.2017

Zpět do školy 13.2.2017

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017
23.12.2016

Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 vše dobré přejí učitelé ZŠ Straškov – Vodochody

Vypouštění balónků Ježíškovi 9.12.2016
24.11.2016

Ve škole v 15.00 hod. před školou Straškov - Vodochody

http://ceskyjezisek.cz/vypousteni-balonku_8.html

Pozor! Připomínáme!
24.11.2016

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

 POŘÁDÁ

ve středu  30.11. 2016

od 15.30hod.  tvořivou dílnu se

 zdobením perníků a výrobou dekorativních předmětů

perníčky je také možno zakoupit

 v 17.00 hod rozsvítíme vánoční stromeček a společně si zazpíváme koledy

Přehled akcí na listopad a prosinec
1.11.2016

Po 14. 11. třídní schůzky od 15 hod.

- výuka končí 12.25 hod.

Čt 17. 11. st. svátek – volno

Pá 18. 11. ředitel. volno

St 30. 11. zdobení perníčků od 15.30

tácek: 30,-  

vánoční dílnička                 

a) za přinesenou ozdobu zvoneček

(do 29.11.!)

20 – 30 cm zdarma výroba ozdůbky

b) za 30,-/ks zdobení květináčů –

Zvířátka                

rozsvícení stromečku od

17 hod. se zpíváním koled

Pá 2.12. Mikuláš ve škole – výuka

končí 1. st. 11.30, 2. st. 12.25 hod.

Út 6. 12. návštěva Drážďan

Pá 9. 12. balónky Ježíškovi od 15.15

St 14. 12. vánoční akademie v

                sokolovně od 16 hod.

Čt 22. 12. ukončení výuky 11.30

Třídní schůzky
31.10.2016

Dne 14.11.2016 se konají třídní schůzky od 15 hodin.

Mimořádná třídní schůzka
10.10.2016

Ve čtvrtek dne 13.10.2016 se od 16hod. koná mimořádná třídní schůzka rodičů žáků 9.tříd. Účast je nutná!

Dýňování
6.10.2016

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

pořádá

DÝŇOVÁNÍ v úterý, dne 18.10.2016

sraz v  17.45 hod. před školou

a za doprovodu hudby do hotelu Amálka.

Nezapomeňte lampióny a strašidelný oděv!

Informativní schůzka
22.9.2016

V pondělí 26.9.2016. se od 15hodin koná informativní schůzka rodičů žáků prvních tříd.

Projekt - vzdělávání žáků
18.9.2016

Vážení rodiče,

 

naše škola vstoupila do dalšího projektu, který je financován z operačního programu. Tento program je zaměřen na vzdělávání žáků, zvyšování jejich kompetencí, které povedou k zlepšení prospěchu.

Začínáme od září 2016 tím, že otvíráme několik útvarů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj logického myšlení. Současně poběží i možnost doučování, které bude pod dohledem vyučujících daných předmět, popř. třídních učitelů z 1. stupně. 

Žáci jsou seznámeni se všemi body a mohou se do těchto  útvarů hlásit sami, popřípadě budou zařazeni vyučujícími.

Tyto aktivity jsou poskytovány zdarma.

Pokud žák bude do této aktivity zařazen, musí splnit docházku celého pololetí. Odhlášení může proběhnout až v měsíci únoru. 

Odpoledne se zajíčky
6.3.2016

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016 – 2017
6.1.2016

Na telefonním čísle 416 87 12 87 si můžete rezervovat časový termín, kdy je pro Vás nejvhodnější přijít se svým dítětem k zápisu. 

Celý dokument (Velikost: neznámá)

 

Třídní schůzky
14.10.2015

se konají v pondělí 9.11. 20145 od 15.00 hod. v budově školy.

Pro žáky a rodiče  9. ročníků budou přítomni i zástupci středních škol.

Ředitelství školy

Tradiční dýňování
7.10.2015

Připravuje tradiční dýňování na 26.10. 2015.

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Ovoce do škol
7.10.2015

Vážení rodiče,

naše škola patří k prvním školám, které se přihlásily do projektu Ovoce do škol. 

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Zájmové útvary zahajují činnost od 5.10.2015
23.9.2015

Žáci se mohou přihlásit:

Výtvarné hraní, Počítače, Korálkování, Flétna, Kuchtění, Aerobic, Míčové hry, Ruční práce, Floorbal.

 

Ve školní budově mohou zájemci navštěvovat:

Kurzy  tanců Renaty Hlaváčkové,

Keramiku Romany Zelenkové

ZUŠ Roudnice nad Labem hudební a výtvarný obor 

Výsledky zápisu do prvních ročníků
30.1.2015

celý seznam je zde ke stažení (Velikost: neznámá)

Zveme budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015- 2016
21.1.2015

zápis se koná v pondělí, 26.1. 2015 od 12. 00  do  16.00 hod. v budově školy.

Celý leták ke stažení (Velikost: neznámá)

Jídelna
8.1.2015

Od nového roku jsme pro Vás připravili jídelníček na internetových stránkách.

Každý strávník si může stravu odhlašovat a přihlašovat sám.

Bližší informace v kanceláři školní jídelny.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku
28.11.2014

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si vás pozvat dne 1. 12. 2014 na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v areálu ZŠ, které je od 17 hod. Tomu předchází tvořivá dílnička pro děti: vytváření zápichů čertíků a svícínků s andílkem od 16 hod. a také tradiční zdobení perníčků.  

Hlasování
25.11.2014

Máte zájem kupovat svému dítěti čerstvé šťávy ve škole?

Hlasujte níže v anketě. Leták k produktům (Velikost: neznámá)

Informace k lyžařskému zájezdu
15.10.2014

Celá příloha zde (Velikost: neznámá)

Změna data dýňování
15.10.2014

Důležité upozornění:

ZMĚNA DATA DÝŇOVÁNÍ – 22. 10. 2014 OD 18 HODIN.

POMOC DĚTEM – UNICEF
2.10.2014

V letošním roce se také účastníme v rámci projektu POMOC DĚTEM – UNICEF –

sběru papíru. Každý žák přinese 5 KG PAPÍRU, které se odevzdají do sběrny. Výtěžek potom odešleme organizaci UNICEF, která 

jej využije na pomoc při vzdělávání dětí v rozvojových zemích. 

Děti se také mohou zapojit do výroby jednoduchých hadrových panenek pro UNICEF.

Uzavření ŠD
28.8.2014

ŠD nebude dne 2.9.  z technických důvodů v provozu. Žáci opustí školu v 11.30 hod.

Seznam školních pomůcek 2014/ 2015
26.8.2014

Seznam sešitů a pomůcek na školní rok 2014/15 pro jednotlivé třídy - celý seznam naleznete zde (Velikost: neznámá)

Dovolená školní jídelny
4.7.2014

Dovolená zaměstnanci školní jídelny 17.7.2014 -8.8.2014

 
 
Anketa
Jste spokojeni se systémem Bakaláři?
Ano
Ne...chci zpět žákovské knížky.
Celkem hlasovalo: 161
 
 
Mapa webu
Vloženo: 11.12.2018
1.A +1.B Čokoládovna Šestajovice 28.11.2018 Žáci 1. tříd navštívili čokoládovnu v Šestajovicích u Prahy. Děti si odlily a nazdobily vlastní tabulku čokolády, prohlédly si minifarmu. Výlet ukončily nákupem svíček v obchůdku zdejší svíčkárny.

Vloženo: 25.11.2018
Preventivní program zaměřený na utužování třídního kolektivu, zlepšování vztahů mezi dětmi ve třídě a prevenci šikany byl připraven ve středu 21.11.2018 pro žáky 6. třídy. Připravil si ho pro ně strážník Městské policie Roudnice n.L. a lektor Krav Maga pan Miroslav Fiala.

Vloženo: 13.11.2018
Dne 9.11.2018 strážník Městské policie Roudnice n.L. a lektor Krav Maga Miroslav Fiala seznámil žáky 1.A a 1.B s úlohou policisty.

Vloženo: 4.11.2018
Žáci naší školy spojili podzimní průvod s oslavou 100. výročí založení naší republiky.

Vloženo: 2.10.2018 | Autor: M.Houdek
Ani letos jsme nemohli chybět na tržnici Zahrada Čech v Litoměřicích. Letos byla rekordní návštěvnost cca 90 tisíc návštěvníků. Doprovodný program byl laděn do prvorepublikového duchu.

Vloženo: 4.9.2018
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhlo 3.září v 8:00. Do dvou vyzdobených prvních tříd, plné dárků usedli žáčci plni očekávání a napětí. Za doprovodu rodičů, prarodičů a starostů obcí byl jejich první den odstartován. Počasí sice nepřálo, ale úsměvy všech dokazovaly, že nemůže nic pokazit tuto slavnostní chvíli. Ráda bych poděkovala všem, kteří se mnou nový školní rok otevřeli a budou po celý čas sledovat všechny akce, události a vystoupení, která máme pro nový školní rok připraveni. Zároveň bych ráda poděkovala všem svým kolegům a pracovníkům školy, kteří během prázdnin a i přípravného týden školu na nový začátek školního roku připravovali. Přeji nám všem mnoho trpělivosti, nových nápadů a kreativity do nového roku. Ředitelka Alena Machová

Vloženo: 23.4.2018
V úterý jsme vyrazili na výlet do NP Krka. Trochu chladnější počasí nás neodradilo a cca polovina výletníků se pod vodopády vykoupala. Přineslo nám to spoustu krásných zážitků, až na to velké množství turistů. Středa patřila tak trochu odpočinku. Dopoledne jsme plavali v mořském bazénu, kam se dá vejít bez bot do vody, připojili jsme soutěž v plavání a potápění. Odpoledne na nás trošičku sprchlo, přesto děti soutěžily jako divé v luštění "klávesnice" a nacvičovaly divadelní představení různých pohádek (namátkou Lakomá Barka, Pat a Mat či Mrazík). Paním učitelkám zvlhly oči od smíchu. Čtvrtek - mořský bazén a někteří si vybrali hrátky v nafukovací aréně. Odpoledne patří pláži a lovení zlatých valounů, večer se bude konat retrodiskotéka. Pokyny k odjezdu z Chorvatska a příjezdu domů vyvěsíme zítra, tj. v pátek 29.6. na Bakaláře. Děti čeká večer slavnostní předání vysvědčení. Biogradtým

Vloženo: 18.6.2018
Škola v přírodě Horní Lochov – 4.A + 4.B Ve dnech 21. - 25. 5. 2016 se žáci 4.A a 4.B vydali na školu v přírodě. Ubytováni byli v Hotelu Pod šikmou věží v obci Horní Lochov nedaleko Jičína, v těsné blízkosti Prachovských skal.

Vloženo: 22.4.2018
Šestá třída se v pondělí 16.4. zúčastnila online kola soutěže Souboj čtenářů 2018.

Vloženo: 20.4.2018
Dne 13. 4. 2018 byla do výuky naší školy zahrnuta netradiční výuka tělesné výchovy zaměřená na esteticko-pohybové cítění, pohybová aktivita – moderní taneční styly.

12 ... 11
Celkem: 107 článků