Nahoru

Historie školy

Školní rok 1956/1957 zůstane po celou dobu trvání školy významný tím,

že se 10. září 1956 otevřely dveře nové školní budovy. Po slavnostním zahájení a

uvítání nastoupilo k výuce 266 žáků. Povinná školní  docházka byla tehdy osmiletá.

Nadšení rodičů, žáků i široké veřejnosti bylo obrovské, o čemž svědčí zápis ve školní

kronice, která je k nahlédnutí ve škole. Výuka se tedy přenesla ze staré školní budovy

do prostorné, světlé a moderní budovy s tělocvičnou, školní jídelnou a družinami.

Žákům tak začala výuka ve škole, která se stává dominantou celé obce i okolí.