Nahoru

Pedagogický sbor

             

Mgr. Alena Machová,                                   Mgr. Alena Zázvorková,
ředitelka školy                                               zástupce  ředitelky
 

 

Třídní učitelé

1.A Mgr. Míša Fidlerová 

2.A PaedDr. Hana Šebková

2.B Mgr. Iveta Chramostová

3. Mgr. Monika Kraifová

4. Mgr. Lenka Kodrlová

5.A Mgr. Petra Valinová

5.B Mgr. Eva Matuščínová

6. Ing. Jana Kubínková

7. Mgr. Šárka Medková

8.A Mgr. Jiřina Vaisharová

8.B Mgr. Pavel Helcl

9.A Mgr. Olga Růžičková

9.B Ing. Markéta Johnston
 


 Bez třídnictví 

Romana Zelenková - Víchová

Ing. Milan Houdek

Ing. Martin Šámal

 

Sociální pedagog

Mgr. Jitka Mühlbachová

 

 

Speciální třídy

Součástí naší školy jsou dvě speciální třídy označené:

MP-1 (pro 1. stupeň) – Mgr. Katarina Drahokoupilová

MP-2 (pro 2. stupeň) – Jana Točínová

Tyto třídy jsou zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o tzv. skupinovou integraci do běžné ZŠ.

V těchto třídách je uplatňován speciální individuální přístup k žákům, využívají se zde speciální metody vyučování, speciální pomůcky a materiály určené ke vzdělávání.

Výuka je doplněna cvičením pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, procvičováním správné výslovnosti a slovního projevu, gymnastikou mluvidel a nácvikem správného dýchání.

Ve třídách je nízký počet žáků a je zde také prostor určený k relaxaci a odpočinku.

Pedagogové úzce spolupracují s dalšími odborníky (logoped, pediatr, psycholog ..) a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

 

Asistenti pedagoga

Austová Irena

Hrabětová Denisa

Kapitánová Jitka

Kloubová Dana

Kolačevová Petra

Kondeková Lenka 

Menšíková Markéta

Petrželková Zdeňka

Straková Petra

Tošnerová Ilona

Uhrová Zdeňka

Voštová Veronika


 

Svátek

Nahrávám data...

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.