Kotva
Aktuality
Kemp
30.6.2021

! VOLNÁ MÍSTA!

Letní kemp ve škole od 19.7. do 23. 7. 2021

ZDARMA

Letní kemp je organizován  Centrem D8 o.p. s.,

Neklanova 2706, Roudnice nad Labem.

Kemp probíhá v době od 8:00 do 16:00 hodin

v prostorách ZŠ Straškov-Vodochody.

Kemp je určen pro žáky prvního stupně ZŠ.

 

Všem účastníkům je zajištěn:

  • celodenní pitný režim, ranní svačinka, oběd a odpolední svačinka
  • výlet do History parku v Ledčicích
  • celodenní program (pohybové aktivity, kreativní a výtvarné činnosti, opakování a procvičování znalostí/ neznalostí hrou, relax …)

 

Vedoucí kempu: Mgr. Alena Machová

Lektor: Mgr. Iveta Chramostová

 

V případě zájmu se obracejte na Mgr. Ivetu Chramostovou mobil: 605 515 223.

 

 

Mapa webu

Učitelé školy

Vloženo: 26.2.2014

   

Mgr.Alena Machová, ředitelka školy        Mgr. Alena Zázvorková, zástupce
                                                                        ředitelky
 

 1.A PaedDr. Hana Šebková
 1.B Mgr. Lenka Kodrlová

 2.A Mgr.Michaela Fidlerová

 2.B Mgr. Eva Matuščinová
 3. Mgr. Monika Kraifová
 4. Mgr. Katarina Drahokoupilová
 5. Mgr. Jiřina Vaisharová
 6.A. Mgr. Ola Růžičková

 6.B  Ing. Markéta Johnston
 7.A  Ing. Milan Houdek
 7.B  Mgr. Petra Valinová
 8.   Ing. Jana Kubínková
 9.   Mgr. Šárka Medková

 bez třídnictví :

Ing. Martin Šámal
 SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Součástí naší školy jsou dvě speciální třídy označené:

MP-1 (pro 1. stupeň) – Mgr. Iveta Chramostová

MP-2 (pro 2. stupeň) – Jana Točínová

Tyto třídy jsou zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o tzv. skupinovou integraci do běžné ZŠ.

V těchto třídách je uplatňován speciální individuální přístup k žákům, využívají se zde speciální metody vyučování, speciální pomůcky a materiály určené ke vzdělávání.

Výuka je doplněna cvičením pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, procvičováním správné výslovnosti a slovního projevu, gymnastikou mluvidel a nácvikem správného dýchání.

Ve třídách je nízký počet žáků a je zde také prostor určený k relaxaci a odpočinku.

Pedagogové úzce spolupracují s dalšími odborníky (logoped, pediatr, psycholog ..) a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

 

asistenti pedagoga :

1. Mgr. Zuzana Hurníková

2. Jitka Kapitánová

3. Dana Kloubová

4. Bc. Pavlína Kloubová

5. Denisa Hrabětová

6. Lenka Kondeková

7. Petra Straková

8. Věra Svobodová

9. Romana Zelenková