Kotva
Aktuality
Školní ples a velikonoční odpoledne
7.3.2023
Vážení rodiče, milí přátelé, dovolte mi, abych vás jménem svým, svých kolegů a Obce Straškov-Vodochody pozvala na "školní ples", který se koná v místní sokolovně 17.3.2023 od 20 hodin.
Další pozvání se týká velikonočního odpoledne, plné tvoření, zdobení perníčku a soutěží. Odpoledne proběhne 4.dubna od 15 hodin ve škole. Opět si budete moci zakoupit milé drobnosti pro potěšení.
Těšíme se, že opět prožijeme příjemné odpoledne.
Alena Machová, ředitelka školy
Mapa webu

Učitelé školy

Vloženo: 1.9.2022

   

Mgr.Alena Machová, ředitelka školy        Mgr. Alena Zázvorková, zástupce
                                                                        ředitelky
 

 1.A PaedDr. Hana Šebková
 1.B Mgr. Iveta Chramostová 

 2. Mgr. Monika Kraifová

 3. Mgr. Lenka Kodrlová

 4.A Mgr. Míša Fidlerová

 4.B Mgr. Eva Matuščínová
  5. Ing. Jana Kubínková

 6. Mgr. Šárka Medková
 7.A Mgr. Jiřina Vaisharová
 7.B Mgr. Pavel Helcl

 8.A Mgr. Olga Růžičková

 8.B  Ing. Markéta Johnston
 9.A  Ing. Milan Houdek
 9.B  Mgr. Petra Valinová

 


 bez třídnictví :

Ing. Martin Šámal

Mgr. Zuzana Hurníková
R. Zelenková - Víchová
D. Hrabětová

D. Kloubová

 

 SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Součástí naší školy jsou dvě speciální třídy označené:

MP-1 (pro 1. stupeň) – Mgr. K. Drahokoupilová

MP-2 (pro 2. stupeň) – Jana Točínová

Tyto třídy jsou zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o tzv. skupinovou integraci do běžné ZŠ.

V těchto třídách je uplatňován speciální individuální přístup k žákům, využívají se zde speciální metody vyučování, speciální pomůcky a materiály určené ke vzdělávání.

Výuka je doplněna cvičením pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, procvičováním správné výslovnosti a slovního projevu, gymnastikou mluvidel a nácvikem správného dýchání.

Ve třídách je nízký počet žáků a je zde také prostor určený k relaxaci a odpočinku.

Pedagogové úzce spolupracují s dalšími odborníky (logoped, pediatr, psycholog ..) a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

 

asistenti pedagoga :

Austová Irena

 Jitka Kapitánová

 Dana Kloubová

 Denisa Hrabětová

 Lenka Kondeková

 Petra Straková

 Věra Svobodová

  Kolačevová Petra

 Uhrová Zdeňka

Petrželková Zdeňka

Menčíková Markéta

Veronika Voštová


 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.