Kotva
Aktuality
Odpolední kroužky!!!
18.10.2021
Vážení rodiče,
z dúvodu nemoci pedagogů,rušíme odpolední kroužky do pátku,22.10.2021.
Děkujeme za pochopení.
A.Machová,řed.školy
Volby
6.10.2021

Vážení rodiče, 
v pátek 8.10.2021 se uskuteční volby do PS.

Vyučování bude z důvodu přípravy voleb zkráceno. Výuka skončí v 11.30 hodin.

Páteční zájmové útvary budou beze změny.  

Mapa webu

Učitelé školy

Vloženo: 1.9.2021

   

Mgr.Alena Machová, ředitelka školy        Mgr. Alena Zázvorková, zástupce
                                                                        ředitelky
 

 1.Mgr. Monika Kraifová

 2.A PaedDr. Hana Šebková
 2.B Mgr. Lenka Kodrlová

 3.A Mgr.Michaela Fidlerová

 3.B Mgr. Eva Matuščinová
 4. Mgr. K.Drahokoupilová 

 5. Mgr. Šárka Medková
 6.A Mgr. Jiřina Vaisharová
 6.B Mgr. Pavel Helcl

 7.A Mgr. Ola Růžičková

 7.B  Ing. Markéta Johnston
 8.A  Ing. Milan Houdek
 8.B  Mgr. Petra Valinová
 9.   Ing. Jana Kubínková
 


 bez třídnictví :

Ing. Martin Šámal
R.Zelenková - Víchová
D.Hrabětová

D.Kloubová

 

 SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Součástí naší školy jsou dvě speciální třídy označené:

MP-1 (pro 1. stupeň) – Mgr. Iveta Chramostová

MP-2 (pro 2. stupeň) – Jana Točínová

Tyto třídy jsou zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o tzv. skupinovou integraci do běžné ZŠ.

V těchto třídách je uplatňován speciální individuální přístup k žákům, využívají se zde speciální metody vyučování, speciální pomůcky a materiály určené ke vzdělávání.

Výuka je doplněna cvičením pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, procvičováním správné výslovnosti a slovního projevu, gymnastikou mluvidel a nácvikem správného dýchání.

Ve třídách je nízký počet žáků a je zde také prostor určený k relaxaci a odpočinku.

Pedagogové úzce spolupracují s dalšími odborníky (logoped, pediatr, psycholog ..) a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

 

asistenti pedagoga :

 Mgr. Zuzana Hurníková

 Jitka Kapitánová

 Dana Kloubová

 Denisa Hrabětová

 Lenka Kondeková

 Petra Straková

 Věra Svobodová

  Kolačevová Petra

 Uhrová Zdeňka