Kotva
Aktuality
smutná zpráva...
20.2.2021
Vážení rodiče, milí přátelé,
dovolte mi, abych touto cestou zavzpomínala a věnovala společně s vámi tichou vzpomínku na paní učitelku, Věru Sádlovou. Včera ,19.2.2021, proběhlo rozloučení a já jsem položila květinu za nás za všechny, kteří jsme tuto obětavou, spravedlivou a vždy chápající paní učitelku znali. 
Na ZŠ ve Straškově-Vodochodech přešla po zrušení školy v Račiněvsi.
Vy, kteří jste byli jejími žáky, určitě zavzpomínáte na roztomilé a úsměvné školní besídky, které s vámi nacvičila a kolik školních výletů s vámi zažila.
Kolik vědomostí se snažila vštípit a když se nedařilo, dokázala vždy povzbudit,
Já jsem byla její kolegyní a i pro mě byla vždy vzorem té spravedlivé a moudré učitelky a kolegyně.
Zavzpomínejme společně na paní učitelku.
Alena Machová, ředitelka školy
Anketa
Jste spokojeni se systémem Bakaláři?
Ano
Ne...chci zpět žákovské knížky.
Celkem hlasovalo: 497
Mapa webu

Učitelé školy

Vloženo: 26.2.2014

   

Mgr.Alena Machová, ředitelka školy        Mgr. Alena Zázvorková, zástupce
                                                                        ředitelky
 

 1.A PaedDr. Hana Šebková
 1.B Mgr. Lenka Kodrlová

 2.A Mgr.Michaela Fidlerová

 2.B Mgr. Eva Matuščinová
 3. Mgr. Monika Kraifová
 4. Mgr. Katarina Drahokoupilová
 5. Mgr. Jiřina Vaisharová
 6.A. Mgr. Ola Růžičková

 6.B  Ing. Markéta Johnston
 7.A  Ing. Milan Houdek
 7.B  Mgr. Petra Valinová
 8.   Ing. Jana Kubínková
 9.   Mgr. Šárka Medková

 bez třídnictví :

Ing. Martin Šámal
 SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Součástí naší školy jsou dvě speciální třídy označené:

MP-1 (pro 1. stupeň) – Mgr. Iveta Chramostová

MP-2 (pro 2. stupeň) – Jana Točínová

Tyto třídy jsou zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o tzv. skupinovou integraci do běžné ZŠ.

V těchto třídách je uplatňován speciální individuální přístup k žákům, využívají se zde speciální metody vyučování, speciální pomůcky a materiály určené ke vzdělávání.

Výuka je doplněna cvičením pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, procvičováním správné výslovnosti a slovního projevu, gymnastikou mluvidel a nácvikem správného dýchání.

Ve třídách je nízký počet žáků a je zde také prostor určený k relaxaci a odpočinku.

Pedagogové úzce spolupracují s dalšími odborníky (logoped, pediatr, psycholog ..) a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

 

asistenti pedagoga :

1. Mgr. Zuzana Hurníková

2. Jitka Kapitánová

3. Dana Kloubová

4. Bc. Pavlína Kloubová

5. Denisa Hrabětová

6. Lenka Kondeková

7. Petra Straková

8. Věra Svobodová

9. Romana Zelenková