Kotva
Aktuality
Vážení rodiče
21.9.2020
Vážení rodiče, 

chceme Vás informovat o situaci na naší škole?, abychom předešli spekulacím a nedorozuměním.
Od dnešního dne, 21.9.2020, byla uzavřena 2.A z důvodu karantény. 
Vše přebírá KHS - pobočka Litoměřice, která bude s rodiči dětí v karanténě komunikovat  telefonicky. 
Pokud by došlo k nějakým dalším změnám, budete co nejdříve informováni. 

Je nutné, několikrát denně kontrolovat Bakaláře?, kde se budou nové informace objevovat. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
Všechny další třídy mají denní výuku dle rozvrhů. 

Vedení školy 
 
 
děkujeme A+A
Informace pro rodiče:
3.9.2020

Všechny družinové kroužky začínají od října (konkrétně od pondělí 5. října 2020).
Za kolektiv vychovatelek.

Zdeňka Mrázková

Důležité!
10.3.2020

Vážení rodiče, 

na základě prohlášení vlády ČR  se Základní kola UZAVÍRÁ  počínaje 11.3.2020.
Žáci od středy 11.3.2020 zůstávají doma a budou plnit úkoly, podle pokynů vyučujících.

Forma výuka bude probíhat samostudiem.  
Prosíme o sledování pokynů ze strany školy, která bude informovat o nových okolnostech.

Karanténa je stanovena do odvolání. 

Jakmile škola obdrží nové informace, budeme Vás včas informovat. 

Vedení školy

12.školní ples - přeložen
6.3.2020
Vážení rodiče, přátelé.
vzhledem k neustále se měnícím okolnostem ohledně omezení společenských akcí Vám oznamuji, že jsme 12.školní ples přeložili na pozdější termín.
Budete včas informováni o termínu plesu.
Děkujeme za pochopení Alena Machová, ředitelka školy
Chřipková epidemie
11.2.2020

Vážení rodiče, 

z důvodů narůstající chřipkové epidemie u žáků i pedagogů vyhlašuji na čtvrtek 13.2. a pátek 14.2. 2020 ředitelské volno.
Zároveň je omezena výuka tělesné výchovy, pracovního vyučování a zrušené zájmové útvary.

Sledujte další sdělení ředitelství školy nebo třídních učitelů.Vedení školy 

12. školní ples
26.1.2020

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás pozvala na 12. školní ples, který pořádáme 20.3.2020 ( pátek) od 20:00 hodin v místní sokolovně.

Připomínám také termín jarních prázdnin a to od 24.2-28.2.2020.

ředitelka školy Mgr. Alena Machová

ADVENTNÍ AKCE
21.11.2019

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

 

POŘÁDÁ

ve čtvrtek 28.11.2019

tyto ADVENTNÍ akce:

 •        v 15.00 hodin  

zdobení perníků, možnost zakoupení již nazdobených perníků

 •        v 15.15 hodin
 •        předvánoční dílny

 (výroba tašek)

JARMARK výrobků našich žáků

(tržbou podpoříte jednotlivé třídy)

a JARMARK keramiky, patchworku ….

 •        v 15.30 hodin start závodu rodinných družstev o zlatého kapra v tělocvičně školy

družstvo tvoří rodič + dítě

nutnost absolvovat celou překážkovou dráhu na čas

tři nejrychlejší družstva získají poukaz na odběr 1 živého kapra

(sportovní oblečení a obuv do tělocvičny podmínkou)

přihlášky na místě

od 15. 00 hodin

v 17.00 hod rozsvícení vánočního  stromečku za zpěvu koled

 texty koled pro všechny zájemce připraveny

 

Vánoční jarmark a rozsvícení stromu
17.11.2019
Vážení rodiče,
 
ráda bych Vás seznámila se změnou, která se týká tradiční vánoční besídky v místní sokolovně. Rozhodli jsme se, že oslava Vánoc proběhne pouze ve škole a to 28.11.2019 od 15:00 hodin.
Nejprve si ozdobíme perníčky, žáci budou připravovat dárečky pro rodiče, proběhne jarmark a nakonec rozsvítíme strom před školou.
Časově není možné jednotlivé akce rozdělit, proto jsme vše spojili v jedno setkání.
Těšíme se na setkání a přejeme klidný a pohodový předvánoční čas.
 
Mgr. Alena Machová, ředitelka školy
Třídní schůzky
8.11.2019

Vážení rodiče,

v pondělí 11.11.2019 se budou konat třídní schůzky od 15 hod.  

Upozornění!
4.11.2019

Vážení rodiče,

po zvážení situace ohledně stávky učitelů, která bude probíhat 6.11.2019 jsem se rozhodla po vzájemné konzultaci s pedagogickým sborem, že se naše škola této stávky neúčastní.

Výuka ve středu, 6.11.2019, bude tedy probíhat dle rozvrhu školy.

 

Alena Machová, ředitelka školy

 

kroužky ŠD
23.9.2019

Vážení rodiče,
kroužky ŠD začínají od pondělí 30.září,
takže chod družiny již pojede dle plánu,který je vyvěšen na vchodových dveřích.

Havárie na vodovodním řádu!
12.9.2019

Zítra 13.9.2019 nebude probíhat výuka na ZŠ Straškov - Vodochody. Důvodem je havárie na vodovodní řádu.

Aktualizace
4.9.2019

V dokumentech lze postupně najít některé aktualizace.

Prázdniny
30.6.2019

Vedení a zaměstnanci školy přejí všem dětem báječné prázdniny a rodičům krásné léto. 

Školní družina informuje
19.6.2019
V tomto školním roce bude provoz školní družiny ukončen 27.června (čtvrtek),tento den je beze změn. Následující den 28.června (pátek)si prosím vyzvedněte své děti po předání vysvědčení.
Děkujeme a přejeme všem dětem i rodičům příjemně prožité prázdniny.
Závěrečná akademie
10.6.2019

Závěrečná akademie se koná ve čtvrtek 13.6.2019 v sokolovně Straškov-Vodochody od 16:00 hod. Jste srdečně zváni.

Kroužky ŠD.
21.5.2019
Vážení rodiče,
všechny kroužky ŠD končí 31.5.2019(pátek).Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit na další spolupráci v příštím školním roce,kdy kroužky opět začnou od října.

 

Preventivní program
17.3.2019

Preventivní program MEMENTO dramatizace románu Radka Johna Dne 25.2. 2019 se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili dramatizace románu Radka Johna MEMENTO v tělocvičně školy. Žáci si vyslechli příběh o narkomanech. Seznámili se s osudem hlavního hrdiny románu Michala Otavy, který se v 16ti letech nechá stáhnout partou k užívání drog. Tento životní příběh líčí všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést.

zápis do 1. třídy
12.3.2019
Vážení rodiče, 
je možné zamluvit si  přesný čas zápisu a to na tel. čísle 416 87 1287, nebo osobně  v ředitelně školy. 
 
vedení školy
Upozornění
3.3.2019
Třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 4.4.2019 se konají od 15 hod. třídní schůzky.

Školní ples
20.2.2019
Vážení rodiče, přátelé a příznivci školy,
dovolte, abychom Vás pozvali na 11. školní ples, který pořádáme společně s OÚ ve Straškově -Vodochodech.
Ples jsme naplánovali na 15 března. 2019 od 20:00 hodin v místní sokolovně
Večerem nás bude provázet skupina Gradace.
Vstupenky si můžete zakoupit v ředitelně školy nebo přímo na místě.Uvítáme i příspěvky do tomboly.
Těšíme se na setkání.
 
Ředitelka školy Mgr. Alena Machová
Upozornění
4.11.2018
Upozorňujeme všechny rodiče i ostatní návštěvníky školy, aby své automobily zaparkovali mimo areál školy. Vjezd do areálu je přísně zakázán, abychom předešli nehodám. Protože se tak neustále děje a automobily vjíždějí do areálu neustále, budeme tento přestupek nuceni řešit s PČR.
 

 

Třídní schůzky
24.10.2018

Dne 12.11.2018 v 15 hod. se konají třídní schůzky. Výuka končí ve 12:25 hod.

Upozornění
22.9.2018
Vážení rodiče, před několika dny jsem popřála nám všem šťastné vykročení do nového školního roku. Prázdniny skončily a nastaly dny plné příprav a soustředění na školu. Děti se setkaly s kamarády, převyprávěly si zážitky z prázdnin a daly se do práce. Některé s menší, některé s větší chutí. A nyní přichází to, proč se na vás obracím a co nás začalo velmi trápit. Děti se vrátily a s nimi mnoho agrese, vulgarit a musím dodat i šikany. Když se už, ač neradi, smiřujeme s telefony, které nedají z ruky během přestávek, nemůžeme se smířit s jejich chováním. Snažíme se denně tato témata otevírat a to jak v hodinách, o přestávkách, tak i stále častěji u mě v ředitelně. Obracíme se proto na vás na rodiče o vaši podporu. Promluvte s dětmi, nepochybuji o tom, že tak činíte a zdůrazněte hodnoty slušného člověka. Jedině společně můžeme začít proti těmto problémům bojovat. Je v zájmu nás všech, aby se děti vzdělávaly a vyrůstaly z nich citliví a slušní lidé.
 
Děkuji Vám.
 Alena Machová, ředitelka školy
Závěrečná akademie
24.5.2018

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

vás srdečně zve 

na závěrečnou akademii

školního roku

2017 - 2018

která se koná ve čtvrtek 31.5. 2018 v sokolovně Straškov – Vodochody

od 16.00 hodin.

Schůzka budoucích prvňáčků
9.5.2018

Termín pro rodičovskou schůzku prvňáčků je stanoven na 30.5.2018 od 16.hodin.

Třídní schůzky
11.4.2018

Po 16.4. se konají od 15 hod. třídní schůzky.

Tvořivá dílna se zdobením perníčků a výrobou velikonoční dekorace
11.3.2018

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

 POŘÁDÁ

ve středu  v úterý 27.3.2018

 od 15.00hod.

tvořivou dílnu se zdobením perníčků a výrobou velikonoční dekorace

 

 přijďte s námi přivítat svátky jara a zakoupit si perníčky a zdobená vajíčka

zápis do 1. třídy
11.3.2018

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

pořádá

zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 - 2018

pro děti narozené v termínu od 1.9. 2011 do 31.8. 2012

k zápisu  se dostaví oba rodiče s rodným listem dítěte a kartičkou zdravotní pojišťovny.

Zápis se koná  ve středu  4.4.2018

od 12.00 – 16. 00 hod. v budově ZŠ

Školní ples
4.2.2018
Vážení rodiče, přátelé a bývalí žáci, dovolujeme si Vás pozvat společně s OÚ ve Straškově -Vodochodech  na 10. jubilejní školní ples.
23.3.2018 v místní sokolovně. Zároveň bychom chtěli požádat o jakýkoli sponzorský dar, který by pomohl připravit i zábavný program plesu.
 
Děkujeme.
                      Vedení školy a pedagogický sbor.
Bakaláři
8.12.2017

Vážení rodiče,

 

naše škola přešla na systém Bakaláři. O tomto systému jste byli informováni na listopadové třídní schůzce.  Je proto nutné pravidelně sledovat osobní stránky Vašeho dítěte a seznamovat se s jeho prospěchem a informacemi o dění ve škole, ve třídě.

Někteří z Vás navštívili tyto stránky naposledy 5.12.2017, což je nepřípustné.

Dále je Vaší povinností neprodleně omluvit své dítě, za nepřítomnost ve škole.

 

Vedení školy 

Upozornění
4.1.2018

Vážení rodiče,

dne 3.1 2018 přebrala  první třídu Mgr. N. Nováková. Tato změna bude po celou dobu nemoci paní Mgr. K. Drahokoupilové.

Kontakt na Mgr. Novákovou   731 268 967.

Předvánoční čas.
5.12.2017

Ve škole začíná čas adventní. Vánoce jsou za dveřmi a my se těšíme na jejich přípravu. Mikuláš přijde do školy 5.12.2017, čerti budou upozorňovat všechny žáky, aby se učili, poslouchali a dělali všem radost. Vyvrcholení přijde 8. prosince odpoledne, kdy vypustíme balónky Ježíškovi. Celorepubliková akce byla zrušená, tak jsme si udrželi tuto tradici pro sebe. V 15.300 hod. se vrátíme do školy a začne zdobení perníčků, které si také můžeme zakoupit. Zároveň bude také probíhat tvořivá dílna, ve které si žáci vyrobí vánoční dekoraci. Přibližně v 17.00 hodin společně rozsvítíme vánoční strom před školou.

Předvánoční čas v naší škole ukončíme besídkou 19.12.2017 od 16.00 hodin v Sokolovně. Zde také proběhne vánoční jarmark, na kterém si můžeme dokoupit poslední dárečky.

Všichni jste srdečně zváni.

INFO
6.11.2017

Dne 20.11.2017 od 15:00 hod. proběhnou třídní schůzky.

Upozornění!
22.10.2017

Zákaz používání otevřeného ohně při Dýňování 2017.

INFO
17.10.2017

Dne 20. 10. 2017 se v budově školy konají volby, proto dochází k úpravě výuky takto:

Žáci 1. stupně končí 3. vyučovací hodinou a jdou na oběd, pokračují standardně (jak jsou zvyklí – družina či samostatný odchod domů), basketbal se normálně koná.

Žáci 2. stupně končí v průběhu 4. vyučovací hodiny obědem tak, aby opustili školní budovu nejpozději v 11.25 hod. (pokud nechodí do družiny, na basketbal apod.).

Připomenutí: 24. 10. -  dýňování od 18 hod. (občerstvení v Amálce podmíněno vydlabanou dýní či krásným kostýmem), lampiónový průvod

Dne 20.11. 2017 se konají třídní schůzky od 15 hod. (účast vhodná z důvodu obdržení hesla k el. ŽK oproti podpisu, žákům nebude heslo vydáno).

 

INFO
5.10.2017

Dne 24.10.2017 - Dýňování od 18 hod. - průvod do Amálky. Nosit vyřezané dýně je možné od 19.10. maximálně do 23.10.2017

Dne 20.10.2017 jsou volby, konec vyučování v 11:30 hodin.

Dne 26.10. - 27.10.2017 jsou podzimní prázdniny.

Zahájení školního roku 2017/2018.
24.9.2017
Vážení rodiče, milí žáci, pedagogové,
zahájili jsme 4.září nový školní rok, rok 2017/2018
Čeká nás mnoho práce, ale také řada sportovních, vzdělávacích i oddychových akcí.
Hned v říjnu, před podzimními prázdninami, se vydáme 24.10.2017 v 18:00 hodin na tradiční průvod s dýněmi do hotelu Amálka.
Pomalu začneme připravovat předvánoční čas, balónky Ježíškovi, rozsvícení vánočního stromku před školou a závěr roku 2017 patří vánoční besídce.
V lednu se přichystáme na dva lyžařské zájezdy pro.1.a 2. stupeň.
V březnu ráda pozvu rodiče na 10. jubilejní školní ples.
Během roku rozjíždíme mnoho kroužků, mezi oblíbené patří  kroužek keramiky, florbalu.
I v letošním školním roce ve škole vyučují kolegové ze ZUŠ v Roudnici nad Labem.
Velký zájem vzbudil v loňském roce sportovní kroužek basketbalu, který pokračuje i v letošním školním roce pod vedením roudnických profesionálních hráčů.
Ráda bych znovu poděkovala za úžasnou podporu a sympatie všem, kteří nás podporovali, pomáhali a zúčastnili se 60. výročí oslav založení naší školy.
Pro letošní školní rok jsme instalovali "elektrického vrátného " ohledně kontroly vstupu do prostor školy k ochraně žáků. Prosíme o trpělivost, než se společně naučíme tento systém ovládat.
Buďme si i nadále oporou, spolupracujme, podporujme se, což se odrazí na vzdělávání a rozvoji našich žáků.
Zároveň patří velké poděkování Zřizovateli školy - Obec Straškov-Vodochody. Návštěvy školy starosty obce , Ondřeje Švece, nám pomáhají řešit problémy, které se vyskytují, zabezpečení školy, chystaný přechod přes komunikaci před školou a řadu dalších věcí.
A na úplný závěr mi dovolte, abych poděkovala svým kolegům, provozním zaměstnancům, kteří každodenní prací dokazují, že vzdělání a péče o žáky, je pro ně posláním. Jinak by naše škola nevykazovala dobré výsledky při přijímání na střední školy. A dalším důkazem je, že i rodiče ze vzdálených míst bydliště dovážejí své děti do naší školy, protože reference o naší škole jim poskytují ta nejlepší doporučení. Patří sem vstřícný přístup k žákům, kteří potřebují individuální péči při rozvolňováním učiva a současně ochota a čas na schůzky  s rodiči.
Děkuji a zdravím všechny, kteří sympatizují a podporují naši školu.
Mgr. Alena Machová, ředitelka školy 
Info
21.9.2017

Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout, že ve čtvrtek 28.9.2017 je státní svátek (Den české státnosti - sv. Václav, patron Čech a Moravy) a v pátek 29.9.2017 vyhlašuje paní ředitelka ŘEDITELSKÉ VOLNO (technické důvody).

Info
4.9.2017

Veškeré nové informace a změny budou v pruběhu měsíce září dodány na webové stránky školy.

Školní družina
21.6.2017

V tomto školním roce bude provoz školní družiny ukončen 29.června, tento den je beze změn. Následující den - 30.června si prosím vyzvedněte děti po předání vysvědčení.

Přejeme všem dětem i rodičům příjemně prožité prázdniny.

Zápis do prvních tříd
6.4.2017

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 - 2018

ČÍSLO JEDNACÍ

ROZHODNUTÍ

 

001

PŘIJETÍ

 

002

PŘIJETÍ

 

003

PŘIJETÍ

 

004

PŘIJETÍ

 

005

PŘIJETÍ

 

006

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

007

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

008

PŘIJETÍ

 

009

PŘIJETÍ

 

010

PŘIJETÍ

 

011

PŘIJETÍ

 

012

PŘIJETÍ

 

013

PŘIJETÍ

 

014

PŘIJETÍ

 

015

PŘIJETÍ

 

016

PŘIJETÍ

 

017

PŘIJETÍ

 

018

PŘIJETÍ

 

019

PŘIJETÍ

 

020

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

021

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

022

PŘIJETÍ

 

023

PŘIJETÍ

 

024

PŘIJETÍ

 

025

PŘIJETÍ

 

026

PŘIJETÍ

 

027

PŘIJETÍ

 

028

ŘÍZENÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

 

 

 

VŠEM PŘIJATÝM BUDE NA ADRESU ZASLÁNO ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Velikonoční odpoledne
27.2.2017

V úterý 11.4.2017 od 15:00 hod. proběhne velikonoční odpoledne s prodejem a zdobením.

Přijďte s námi přivítat svátky jara a zakoupit si perníčky a zdobená vajíčka.

 

Zápis do prvních tříd
27.2.2017

Dne 5.4.2017 proběhne na ZŠ Straškov-Vodochody zápis do prvních tříd - pro děti narozené v termínu od 1.9. 2010 do 31.8. 2011

Zápis bude probíhat od 12:00 hod. do 16:00 hod. Rodiče si vezmou : rodný list a kartičku pojištěnce dítěte, občanský průkaz rodičů. Je možno se předem objednat na tel : 416 871287.

9.školní ples
27.2.2017

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si Vás pozvat na 9.školní ples, který se koná v pátek 24.3.2017 od 20:00 hod. v místní sokolovně.

Hurá! Jarní prázdniny.
6.2.2017

Zpět do školy 13.2.2017

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017
23.12.2016

Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 vše dobré přejí učitelé ZŠ Straškov – Vodochody

Vypouštění balónků Ježíškovi 9.12.2016
24.11.2016

Ve škole v 15.00 hod. před školou Straškov - Vodochody

http://ceskyjezisek.cz/vypousteni-balonku_8.html

Pozor! Připomínáme!
24.11.2016

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

 POŘÁDÁ

ve středu  30.11. 2016

od 15.30hod.  tvořivou dílnu se

 zdobením perníků a výrobou dekorativních předmětů

perníčky je také možno zakoupit

 v 17.00 hod rozsvítíme vánoční stromeček a společně si zazpíváme koledy

Přehled akcí na listopad a prosinec
1.11.2016

Po 14. 11. třídní schůzky od 15 hod.

- výuka končí 12.25 hod.

Čt 17. 11. st. svátek – volno

Pá 18. 11. ředitel. volno

St 30. 11. zdobení perníčků od 15.30

tácek: 30,-  

vánoční dílnička                 

a) za přinesenou ozdobu zvoneček

(do 29.11.!)

20 – 30 cm zdarma výroba ozdůbky

b) za 30,-/ks zdobení květináčů –

Zvířátka                

rozsvícení stromečku od

17 hod. se zpíváním koled

Pá 2.12. Mikuláš ve škole – výuka

končí 1. st. 11.30, 2. st. 12.25 hod.

Út 6. 12. návštěva Drážďan

Pá 9. 12. balónky Ježíškovi od 15.15

St 14. 12. vánoční akademie v

                sokolovně od 16 hod.

Čt 22. 12. ukončení výuky 11.30

Třídní schůzky
31.10.2016

Dne 14.11.2016 se konají třídní schůzky od 15 hodin.

Mimořádná třídní schůzka
10.10.2016

Ve čtvrtek dne 13.10.2016 se od 16hod. koná mimořádná třídní schůzka rodičů žáků 9.tříd. Účast je nutná!

Dýňování
6.10.2016

Základní škola ve Straškově – Vodochodech

pořádá

DÝŇOVÁNÍ v úterý, dne 18.10.2016

sraz v  17.45 hod. před školou

a za doprovodu hudby do hotelu Amálka.

Nezapomeňte lampióny a strašidelný oděv!

Informativní schůzka
22.9.2016

V pondělí 26.9.2016. se od 15hodin koná informativní schůzka rodičů žáků prvních tříd.

Projekt - vzdělávání žáků
18.9.2016

Vážení rodiče,

 

naše škola vstoupila do dalšího projektu, který je financován z operačního programu. Tento program je zaměřen na vzdělávání žáků, zvyšování jejich kompetencí, které povedou k zlepšení prospěchu.

Začínáme od září 2016 tím, že otvíráme několik útvarů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj logického myšlení. Současně poběží i možnost doučování, které bude pod dohledem vyučujících daných předmět, popř. třídních učitelů z 1. stupně. 

Žáci jsou seznámeni se všemi body a mohou se do těchto  útvarů hlásit sami, popřípadě budou zařazeni vyučujícími.

Tyto aktivity jsou poskytovány zdarma.

Pokud žák bude do této aktivity zařazen, musí splnit docházku celého pololetí. Odhlášení může proběhnout až v měsíci únoru. 

Odpoledne se zajíčky
6.3.2016

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016 – 2017
6.1.2016

Na telefonním čísle 416 87 12 87 si můžete rezervovat časový termín, kdy je pro Vás nejvhodnější přijít se svým dítětem k zápisu. 

Celý dokument (Velikost: neznámá)

 

Třídní schůzky
14.10.2015

se konají v pondělí 9.11. 20145 od 15.00 hod. v budově školy.

Pro žáky a rodiče  9. ročníků budou přítomni i zástupci středních škol.

Ředitelství školy

Tradiční dýňování
7.10.2015

Připravuje tradiční dýňování na 26.10. 2015.

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Ovoce do škol
7.10.2015

Vážení rodiče,

naše škola patří k prvním školám, které se přihlásily do projektu Ovoce do škol. 

Celý dokument (Velikost: neznámá)

Zájmové útvary zahajují činnost od 5.10.2015
23.9.2015

Žáci se mohou přihlásit:

Výtvarné hraní, Počítače, Korálkování, Flétna, Kuchtění, Aerobic, Míčové hry, Ruční práce, Floorbal.

 

Ve školní budově mohou zájemci navštěvovat:

Kurzy  tanců Renaty Hlaváčkové,

Keramiku Romany Zelenkové

ZUŠ Roudnice nad Labem hudební a výtvarný obor 

Výsledky zápisu do prvních ročníků
30.1.2015

celý seznam je zde ke stažení (Velikost: neznámá)

Zveme budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015- 2016
21.1.2015

zápis se koná v pondělí, 26.1. 2015 od 12. 00  do  16.00 hod. v budově školy.

Celý leták ke stažení (Velikost: neznámá)

Jídelna
8.1.2015

Od nového roku jsme pro Vás připravili jídelníček na internetových stránkách.

Každý strávník si může stravu odhlašovat a přihlašovat sám.

Bližší informace v kanceláři školní jídelny.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku
28.11.2014

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si vás pozvat dne 1. 12. 2014 na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v areálu ZŠ, které je od 17 hod. Tomu předchází tvořivá dílnička pro děti: vytváření zápichů čertíků a svícínků s andílkem od 16 hod. a také tradiční zdobení perníčků.  

Hlasování
25.11.2014

Máte zájem kupovat svému dítěti čerstvé šťávy ve škole?

Hlasujte níže v anketě. Leták k produktům (Velikost: neznámá)

Informace k lyžařskému zájezdu
15.10.2014

Celá příloha zde (Velikost: neznámá)

Změna data dýňování
15.10.2014

Důležité upozornění:

ZMĚNA DATA DÝŇOVÁNÍ – 22. 10. 2014 OD 18 HODIN.

POMOC DĚTEM – UNICEF
2.10.2014

V letošním roce se také účastníme v rámci projektu POMOC DĚTEM – UNICEF –

sběru papíru. Každý žák přinese 5 KG PAPÍRU, které se odevzdají do sběrny. Výtěžek potom odešleme organizaci UNICEF, která 

jej využije na pomoc při vzdělávání dětí v rozvojových zemích. 

Děti se také mohou zapojit do výroby jednoduchých hadrových panenek pro UNICEF.

Uzavření ŠD
28.8.2014

ŠD nebude dne 2.9.  z technických důvodů v provozu. Žáci opustí školu v 11.30 hod.

Seznam školních pomůcek 2014/ 2015
26.8.2014

Seznam sešitů a pomůcek na školní rok 2014/15 pro jednotlivé třídy - celý seznam naleznete zde (Velikost: neznámá)

Dovolená školní jídelny
4.7.2014

Dovolená zaměstnanci školní jídelny 17.7.2014 -8.8.2014

Anketa
Jste spokojeni se systémem Bakaláři?
Ano
Ne...chci zpět žákovské knížky.
Celkem hlasovalo: 467
Mapa webu

Školní řád

Vloženo: 20.10.2017 | Zobrazeno: 22484x

 Školní řád (Velikost: 46.19 kB)

 

  

Základní škola ve Straškově - Vodochodech

 

 

Školní řád

  

Vydala: Základní škola Straškov – Vodochody,  okres Litoměřice,

Zastoupená: Mgr. Alenou Machovou, ředitelkou školy

 Schváleno na pedagogické radě:      16.10.2017

Číslo jednací:                      279/17

 

Účinnost:       17.10. 2017

 

Část I. Základní ustanovení školního řádu

1. Úvodní ustanovení

 1.1 Školní řád základní školy Straškov - Vodochody, okres Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 70695351, se sídlem Straškov – Vodochody je obecně závazným dokumentem školy, který platí v prostorách školy i na akcích pořádaných školou. Školní řád základní školy (dále jen školní řád) vymezuje zejména práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy v celém průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Školní řády , Školní řád školní družiny a školního klubu a Řád školní jídelny jsou samostatnými dokumenty.

1.2 Školní řád základní školy vydává ředitelka školy v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění. Provoz v jednotlivých odborných učebnách, v tělocvičně, ve školní jídelně a na školním hřišti je řešen samostatnými provozními řády, které jsou vyvěšeny v příslušných učebnách nebo jsou k nahlédnutí u vedení školy.

1.3 Žák Základní školy Straškov - Vodochody, okres Litoměřice, příspěvkové organizace (dále jen škola) získává práva žáka a zavazuje se dodržovat pravidla daná školním řádem.

1.4 Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, dále u jednotlivých zástupců nebo sborovně školy.

 

 

 

 2. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 2.1 Práva žáků

Žák má  právo:

 • na vzdělání podle školského zákona,
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na speciální péči v rámci možností školy,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky můžou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo ředitelce školy,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na svobodu ve výběru kamarádů,
 • na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, a za podmínek upřesněných školním řádem,
 • na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, 
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,  v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
 •  jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., má právo požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,
 •  na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek,
 •  dále viz.Úmluva o právech dítěte.

 

2.2 Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

 • řádně navštěvovat školu (včetně zvolených volitelných a nepovinných předmětů) a řádně se vzdělávat,
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,
 • dodržovat školní řád (mj. zdravit dospělé osoby, s kterými se setkají v budově školy vhodným pozdravem, nepoužívat hrubých a vulgárních slov, být ohleduplní k ostatním, zejména mladším a slabším spolužákům a vůbec dodržovat zásady společenského chování) a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,
 • nepoškozovat majetek školy, institucí, spolužáků a ostatních osob ve škole, zabránit jeho ničení, škody na majetku jsou povinni opravit nebo uhradit (posouzeno ředitelkou školy),
 • neprodleně informovat zaměstnance školy, že dochází nebo došlo ke zničení majetku školy, jejích zaměstnanců nebo žáků, osob se školou spolupracujících, 
 • přezouvat se do přezůvek v šatně, svršky odkládat do určené šatní skříňky, nalezené předměty odevzdat učiteli nebo do ředitelny.

 

 2.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, a to i v případě, že zákonný zástupce nebyl uveden v matrice, ale prokáže se jasným a jednoznačným způsobem (za předpokladu, že nebyl zbaven svých rodičovských práv),
 • volit a být voleni do školské rady
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu – u předem známé absence žáka mohou omluvit absence prostřednictvím předem obdrženého tiskopisu.  

2.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Základní práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců upravuje § 21 a 22 školského zákona, z něhož vyplývá povinnost zákonného zástupce zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona).

Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

  Zákonní zástupci žáků mj. mají další povinnost:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy (pravidelně, včas, upraven, připraven),
 •  oznamovat škole údaje související se školní matrikou školy a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích dle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona tedy i: o osobní údaje druhého zákonného zástupce, pokud nebyl zbaven rodičovských práv (jméno, příjmení, telefon, adresu, pokud je zná), o osobu, která má právo zasahovat do vzdělávání a výchovy žáka a není zákonným zástupcem žáka (partner rodiče, babička apod.).
 •  jsou povinni zajistit kontaktní osobu, která smí dítě vyzvednout v případě náhlého onemocnění žáka místo rodiče,
 •  na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka, tedy rodiče mají povinnost oznámit třídnímu učiteli/učitelce (nebo vedení školy) jakékoliv skutečnosti, týkající se zdravotního stavu dítěte, jež se udály i mimo školu (alergie, mdloby, nevolnost, úraz, průjem, zvracení předchozí den apod.) a podat zprávu v případě výskytu infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.), o užívání léků, ortéze apod.,
 •  nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti (§ 50, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Jestliže tak neučiní, bude absence vykázána jako absence neomluvená. V odůvodněných případech (např. při podezření na skryté záškoláctví) má škola právo požadovat potvrzení omluvení žákovy absence lékařem, popř. jiným věrohodným způsobem. Není-li omluva absence dostatečně doložena, budou zameškané hodiny neomluveny. V případě vysoké nepřítomnosti žáka (nad 100 hodin za pololetí), byť omluvené, která není způsobena prokazatelně nemocí či prokazatelnými zdravotními problémy bude zákonný zástupce požádán o vysvětlení.
 •  po návratu ze školní akce (výlet, exkurze, apod.), mimo dobu určenou rozvrhem hodin, zákonný zástupce osobně převezme žáka od pedagoga, vykonávajícího dohled nad žákem, nebo písemně souhlasí s tím, že převezme zodpovědnost za žáka při jeho samostatném odchodu z místa návratu z akce. Zákonní zástupci žáka nesou odpovědnost za své dítě i po dobu, kdy je ve škole
 •  odpovídají za to, co mají děti v kapsách, taškách, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, návykové látky apod.), odpovídají za ošacení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knihy, hračky, potraviny, pantofle, peníze), které si děti berou s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte). Pokud předměty nesouvisí s výukou, při jejich ztrátě škola za ně neručí.
 • Zákonný zástupce je povinen v případě nemoci žáka zajistit doplnění probraného učiva  v pedagogem stanoveném termínu a s žákem se připravit na plynulý přechod zpět do školy.

 

 

2.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy

 • Vztahy musí vycházet ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. 1 písm. c) školského zákona).
 •  Pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 •  Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před veškerými formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno oznámí to výchovné poradkyni a ředitelce školy, které se spojí  se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.
 •  Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost ,…) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci organizace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 •  Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
 •  Všichni pedagogičtí pracovníci (včetně asistentek pedagoga, aj.) se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultacích, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

 

3. Pravidla pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování

 

 • Zákonní zástupci nepřítomnost žáka omlouvají prostřednictvím žákovské knížky, kterou žák předloží třídnímu učiteli okamžitě po nástupu do školy, ten může ve výjimečných případech žádat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem, a to nejpozději do tří kalendářních dnů. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.
 •  Neúčast ve vyučování omlouvá žákovi třídní učitel, který rozhodne na základě prokázaných důvodů, zda se jedná o omluvenou či neomluvenou neúčast žáka ve vyučování.
 •  Prokázání důvodů se provádí doložením důvodů nepřítomnosti žáka formou písemného omluvení žáka v žákovské knížce.
 •  Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, předloží předem svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování (za nezletilého žáka žádá zákonný zástupce). Uvolnění na 1 až 2 dny povoluje a omlouvá třídní učitel, na  3 dny a vice dní na základě písemné žádosti povoluje ředitel školy.
 •  Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti (v případě jeho nepřítomnosti zastupujícímu učiteli, popřípadě vedení školy).
 •  Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny (doloženo vždy písemně od zákonného zástupce). Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole osobně
 •  Ani ve výjimečných případech (u neplánovaných a zejména akutních zdravotních problémů) NELZE nezletilé žáky uvolnit na základě telefonické informace od zákonného zástupce, s dodatečným písemným potvrzením.
 •  Pokud žák opustí školu před ukončením vyučování a písemně nebude zákonným zástupcem omluven před jejím opuštěním, budou tyto zameškané hodiny považovány za neomluvené. Dodatečná omluva není přijatelná.
 •  Po ukončení absence je žák neprodleně povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku .
 •  Nepřítomnost z rodinných a nepředvídatelných důvodů musí být rovněž doložena. Mezi tyto důvody patří zejména doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení při náhlém onemocnění nebo úrazu, úmrtí rodinného příslušníka, svatba přímých příbuzných, stěhování.
 •  Neomluvenou nepřítomnost ve vyučování do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem nezletilého žáka formou pohovoru a určeným výchovným opatřením.
 •  Při neomluvené nepřítomnosti nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce nezletilého žáka, třídní učitel, výchovný poradce, podle závažnosti školní metodik prevence.
 •  Neplnění řádné školní docházky je škola povinna oznámit u příslušných státních úřadů. V případě nezletilého žáka oznámí podezření z porušení rodičovské zodpovědnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě zletilého žáka oznámí neplnění řádné školní docházky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.
 •  Onemocní-li žák nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to jeho zákonný zástupce neprodleně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.
 •  Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se před vyšetřením a po něm do školy a zapojí se do výuky
 •  Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí podmínky žádosti a náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu, např. v předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo  odborného lékaře a zároveň žádosti zákonného rodiče. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 • Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky

 

Část II.Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Provoz školy

 • Školní budova se otevírá v 6:00 hodin.
 • Žákům je umožněn vstup do školy 20 min před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně. V šatně  se přezují do vhodné obuvi a ručí za klíč od šatní skříňky (jeho ztráta je zpoplatněna). Po skončení vyučování se žáci zdržují ve vestibulu pouze po dobu nezbytně nutnou.
 •  Vstup do třídy je nejpozději v 7:45,  pozdější příchody jsou chápány jako pozdní, u příchodů po zvonění na začátek vyučovací hodiny budou vyžadovány písemné omluvenky.
 •  Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků.
 •  Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Žák je povinen 5 minut před vyučováním být ve třídě a na svém místě. Začátek vyučování je v 7:50 hod. V kmenové učebně bude mít každý žák přiděleno pracovní místo, za které ručí (stolek a židle).
 •  Po zvonění jsou všichni žáci připraveni na vyučování na svých místech. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost týdenní služba v ředitelně.
 •  Hlavní přestávka začíná v 9:30 hod. A trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min. Žáci mají právo na přestávku.
 •  Během přestávek je pobyt na chodbě žákům dovolen za přítomnosti dohledu. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti dohledu dospělé osoby (zaměstnanec školy). 
 •  Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.Nevolnost hlásí svému třídnímu vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.
 •  Z kmenových tříd do odborných učeben žáci přecházejí podle pokynů vyučujícího. Do pracovny vstupují jen pod dohledem učitele, není-li řečeno jinak. Nemanipulují bez dovolení s technickým vybavením učebny a řídí se pokyny učitele a řádem pracovny. V odborných učebnách žáci dodržují rovněž bezpečnostní řády těchto učeben.
 •  Učitel poslední vyučovací hodiny dohlédne na úklid třídy a ukázněný odchod žáků do jídelny a šatny. Žáky  doprovodí do jídelny nebo šatny
 •  Služba týdne je zodpovědná za čistotu a pořádek ve třídě, to platí i pro odborné učebny, během přestávek a po vyučování, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování a po něm.
 •  Do kabinetů vstupují jen vyzvaní žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
 •  Žáci mají zakázáno během vyučování používat mobilní telefony a jiná elektronická a audiovizuální zařízení, která neslouží jako pomůcka k výuce. Během vyučování musí být mobilní telefon vypnutý z důvodu ochrany žáků a zaměstnanců školy před kyberšikanou.
 • Ve vlastním zájmu žáci nenechávají mobilní telefony aj. cennosti volně ležet ve třídách či jiných prostorách školy, ale nosí je stále při sobě, aby se zamezilo krádeži či jejich poškození. Žáci mají rovněž možnost uschovat mobilní telefon v trezoru školy. Zároveň žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, které nesouvisí s výukou, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.
 •  Žáci mají ve škole a na školních akcích zakázanou konzumaci, distribuci a uchovávání energetických nápojů a podobných výrobků, které obsahují návykové látky – kofein, taurin, a jsou nevhodné pro děti a mladistvé. V případě porušení zákazu budou tyto výrobky dítěti odebrány a předány rodičům na schůzce s ředitelem školy a metodikem prevence. . 
 • Žáci mají ve škole a na školních akcích zakázanou konzumaci, distribuci a uchovávání návykových látek, tedy tabákových výrobků, nápojů s jakýmkoli množstvím alkoholu a ostatních drog a podobných výrobků, které obsahují návykové látky a jsou nevhodné pro děti a mladistvé. V případě porušení zákazu budou tyto výrobky dítěti odebrány a po projednání s rodiči a školním metodikem prevence bude sjednána náprava , postih žáka.  
 •  Škola nese odpovědnost za zdraví a bezpečnost žáků v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Pedagogičtí pracovníci zajišťují v této době dohled. Pokud žák po ukončení dopoledního vyučování opustí školní budovu, škola nenese odpovědnost za jeho bezpečnost a zdraví v této době. Žáci mají k dispozici návštěvu školního klubu a možnost strávit přípravu na odpolední výuku ve třídě pod dohledem pedagoga ( na základě písemné žádosti ZZ).
 •  Při hodinách TV jsou žáci ve vhodném oblečení a obuvi (podle pokynů vyučujících). Žáci odkládají hodinky, prstýnky a jiné cenné věci včetně mobilních telefonů na určené místo v tělocvičně, případně mají možnost tyto předměty uzamknout v kabinetě TV. Pokud hodina TV probíhá na jiném sportovišti než v tělocvičně, budou cennosti (peněženky, šperky, mobil.telefony atd.) odevzdány před hodinou vyučujícímu, který je uzamkne na bezpečné místo (sborovna, ředitelna, trezor). Pokud tak žáci neučiní, škola za tyto věci neručí a za jejich ztrátu či zničení není odpovědna. Rovněž tak za úraz způsobený nevhodným sportovním úborem.
 •  Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny nebo kterémukoli vyučujícímu.
 •  Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, starat se o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu. Žákům není dovoleno otevírat bez dovolení vyučujících skříně ve třídě, v nichž nejsou jejich osobní věci, manipulovat s okny a pomůckami ve třídě. Žákům je zakázáno sedat si za katedru a chodit po stolech či si na ně sedat.

Žákům je zakázáno:

1. Kouřit v prostorách školy, a na všech akcích pořádaných školou.

2. Přicházet do školy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

 3. Požívat alkoholické nápoje, držet a požívat/užívat návykové látky v areálu školy, donášet je do školy a zde provádět jejich distribuci, uschovávat je v areálu školy. Tento zákaz platí i při společných činnostech organizovaných školou a při akcích, kde žáci vystupují a jednají jménem školy.

 4. Bez vědomí vyučujícího vodit a nosit do školy zvířata, přinášet rostliny.

5. Vnášet do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků (např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.).

 6. Šikanovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různé služby, předměty nebo peníze, projevovat hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy a spolužákům.

7. Opouštět svévolně budovu školy během vyučování.

8. Zdržovat se v areálu školy mimo vyučování, pokud nejde o akci organizovanou školou.

9. Sedat na radiátory a parapety oken, vyklánět se z oken.

10. Rušit výuku a zabývat se činnostmi, které nesouvisejí s vyučováním, napovídat, opisovat a používat nepovolené pomůcky.

 11. Hrát a propagovat hazardní hry o peníze v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou.

12. Nabíjení mobilních telefonů a soukromých přenosných zařízení ve škole.

13. Užívání školních počítačů a jiných školních prostředků k nevhodným či nezákonným činnostem.

14. V areálu školy a při všech akcích pořádaných školou je pvoleno pořizovat jakékoliv fotografie vyučujících či spolužáků na mobilní telefon, fotoaparát či jiné zařízení, pořizovat audionahrávky, videonahrávky nebo kombinované nahrávky a uveřejňovat je na internetu či je sdílet jinak (CD nahrávky, MP3 apod)., ale pouze k soukromým účelů.  Žáci mají přísný zákaz umísťovat pořízený material na sociální sítě.

Při ztrátě věci postupují žáci následovně:

a) okamžitě se pokusí o dohledání věci,

b) žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné minulý týden se mi ztratilo…),

c) souvisí-li věc s vyučováním, žák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u zástupkyně ředitelky školy, za cenné věci, které nesouvisí s vyučováním, škola neručí,

d) hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce žáka,

e) oba vyplněné tiskopisy odevzdat zástupkyni ředitelky školy,

f) zástupce zkontroluje úplnost, kopii založí, originál zašle na pojišťovnu,

g) vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení zástupce založí.

 

Část III Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

1. Škola a její zaměstnanci, při stanovení konkrétních opatření péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků, vychází z vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi a prostředím v celém režimu žáka ve škole v rámci výchovného a vzdělávacího působení. Bere v úvahu možné ohrožení žáků při výuce jednotlivých předmětů, při přesunech žáků v obci v rámci školního vyučování a při účasti školy na různých akcích pořádaných ve škole i mimo školu. Přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a ukázněnosti žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.

 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 3. Žák je na počátku školního roku prokazatelně seznámen se školním řádem třídním učitelem, který provede zápis o poučení do třídní knihy.

4. Žáci jsou povinni dodržovat všechny pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsažené a stanovené v jednotlivých řádech odborných učeben, tělocvičny,  jídelny, šaten a v dokumentaci požární ochrany školy.

5. Před odjezdem na exkurzi, letní a zimní výcvikový kurz, školní výlet a další školou organizovanou akci je každý žák povinen absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochraně, třídní učitel nebo vedoucí akce provede o poučení záznam.

 6. Účast na každém školení bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochraně stvrdí každý žák podpisem.

 7. Žákům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní zdraví a bezpečnost, zdraví a bezpečnost jejich spolužáků a dalších osob.

8. Používání osobních ochranných pracovních prostředků se řídí vnitřní směrnicí ředitele školy. U žáků požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky rovněž určují provozní řády odborných učeben a vyučující tělesné výchovy.

9. V průběhu celého vyučování žáci dbají, aby byl v učebně pořádek. Chovají se klidně, po chodbách se pohybují pomalu, nenaklánějí se přes zábradlí schodiště, nevozí se na něm, nesedají na okenní parapety, nevyklánějí se z oken, nevyhazují předměty z oken ani je neházejí po sobě nebo po prostorech školy, nehoupají se na židlích, neohánějí se ostrými předměty apod., vyhýbají se osobním potyčkám, které mohou být příčinou úrazu, dbají pokynů pedagogického dozoru.

 

 10. Žákům je zakázáno nosit do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním; především je zakázáno přinášet výbušniny, zápalné látky, slzný plyn, zbraně, zvířata a jiné materiály a předměty ohrožující zdraví a životy.

 11. Ve všech prostorách školy a pracovišť  je žákům zakázána manipulace s otevřeným ohněm, s jakýmikoliv elektrickými a plynovými spotřebiči a s hasicími přístroji – vyučovací proces řídí vyučující.

12. Zpozoruje-li žák požár, je povinen neprodleně uvědomit o situaci vyučujícího případně jakéhokoli zaměstnance školy.

13. Žáci jsou povinni přezouvat se v šatně školy a odkládat obuv na místo, které jí náleží, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

 14. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. Větrání tříd zajišťuje vždy výhradně učitel, či jiný pracovník školy. Během výuky zajišťuje manipulaci s okny pedagog. . Větrání během přestávek je možné pouze ventilací a to ještě se svolením dozoru.

15. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob, ani svůj či jiný majetek.

16. Žáci chodí do školy slušně a čistě oblečeni a upraveni, na pracovní výchovu a tělesnou výchovu používají donesený ochranný pracovní či sportovní oděv a vhodnou obuv (tj. dle předmětu buď pracovní, či sportovní pro venkovní použití a sportovní sálovou obuv).

17. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. O tom provede zápis do třídní knihy – doložka BOZ dětí. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 18. Při výuce v tělocvičně, na pozemku a při laboratorních pracích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy. Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy

19. Poučení je rovněž nutné před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branný den, plavecké výcviky). Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

20. Při akcích konaných mimo běžné místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

21. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod., b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, d) dopravní kázni, e) varuje před koupáním v místech, která neznají atp.

22. Jakýkoliv úraz, ke kterému dojde během vyučování či na akci pořádané školou, je žák povinen ihned hlásit příslušnému vyučujícímu a následně se pak řídit jeho pokyny.

23. Žáci hlásí všechny úrazy i malá zranění třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy (dle místa, kde k úrazu došlo). Ten okamžitě zajistí ošetření žáka, uvědomí zákonného zástupce, případně zajistí odvoz žáka na odborné ošetření a provede vyplnění „hlášení o úrazu“ a úraz ohlásí vedení školy. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dohledu pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Jako školní úraz nebude ani posuzován úraz, který dítě nenahlásí vyučujícímu ihned, ale přijde jej nahlásit např. až další den, byť s potvrzením od lékaře. Záznam o školním úrazu (Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů č. 64/2005 Sb. ve znění Vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů č. 57/2010 Sb.).

Hlášení úrazu

 • V případě úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
 •  Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru policie české republiky.
 •  Záznam o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

 

 Zasílání záznamu o úrazu:

 1. Záznam o úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, a) zdravotní pojišťovně žáka a b) České školní inspekci.

2. Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola nebo školské zařízení do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle § 3 nebo aktualizaci záznamu podle § 2 odst. 6 písm. b) a) zřizovateli,zdravotní pojišťovně žáka, c) České školní inspekci, d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

3. Škola a školská zařízení zasílají záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy.

4. Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, jedná-li se o aktualizaci záznamu o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a). Škola nebo školské zařízení vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizacích záznamů o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a) v uplynulém školním roce. Vyrozumění podle věty druhé obsahuje pořadové číslo a školní rok vyhotovení každého záznamu o úrazu, který byl v uplynulém školním roce aktualizován, a údaj o důvodu aktualizace.

5. Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu podle odstavce 4 se zasílá České školní inspekci v elektronickém formuláři.

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka

 1. Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.

 2. Informovat ředitelku školy nebo zástupkyni ředitelky školy.

3. Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.

4. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.

5. Provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu.

 6. Informovat třídního učitele, není-li pracovník sám třídním učitelem.  

 Jak postupovat při zjištění infekčního onemocnění

Školy mají povinnost dítě nebo žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních dětí, žáků nebo studentů a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví krajská hygienická stanice. Při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. především dozoru), aby nedošlo k šíření infekce. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona). Této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče. (Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod. Pokud jde o sankce, lze na ně použít již zmíněné nepřiznání fakultativních sociálních dávek). Vedle toho lze uložit pokutu orgánem ochrany veřejného zdraví, a to za přestupek podle § 29 zákona č. 200/1990 Sb., ale nejprve by se muselo rodičům opakovaně zavšiveného dítěte vydat patřičné rozhodnutí, směřující ke splnění povinnosti – odvšivení dítěte, teprve pokud by takové rozhodnutí nebylo respektováno, bylo by možné k pokutě přistoupit. Žák má samozřejmě právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a)), ale zároveň je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl žák seznámen. Škola není oprávněna stanovit, ke kterému konkrétnímu lékaři má být dítě posláno (zákonný zástupce dítěte má právo zvolit lékaře dle svého výběru).

 

 

5. Ochrana před projevy rizikového chování

Všichni pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách.

Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitelky školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Žáci školy mají přísný zákaz přinášení nebezpečných látek do areálu školy a na její akce, uchovávání, nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a na akcích školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu a bude potrestáno dle  Pravidlel pro hodnocení a klasifikaci žáků.

Ředitelka školy využije všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely.

 Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. Pravidla pro manipulaci s předměty typu mobilní telefon upravuje příloha tohoto školního řádu. Projevy vulgárního a agresivního chování, xenofobního, homofobního a rasistického jednání, stejně tak jednání s prvky extremismu a zejména šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. O jednání s rodiči provede písemný záznam. Ve škole je rovněž zakázáno uchovávání, nošení, držení, prohlížení a distribuce informačních materiálů v jakékoliv podobě, které by takovéto jednání podporovaly (vč. pornografie). Pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. Pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k projevům rizikového chování mohlo docházet. V areálu školy je umístěn kamerový systém, o jehož činnosti jsou všichni přítomní náležitě informováni.  Podávání léků a léčebných prostředků (léky, kapky, masti)je  žákům  ve škole zakázáno. Jejich podání musí zajistit rodiče sami. Nemají-li tuto možnost, NEMŮŽE to učinit škola, ani ve výjimečných případech ani na telefonickou žádost rodiče. Pokud je ohroženo zdraví nebo život dítěte, volá škola lékaře. Pokud dítě potřebuje lék pravidelně, musí být podána písemná žádost o podávání léků dítěti a té bylo vyhověno. Lék musí být předán rodičem pověřenému pracovníkovi v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným dávkováním, pověřená osoba musí být obeznámena rovněž s nežádoucími účinky léku a postupem, jak se zachovat v takovém případě. V některých případech může být požadováno po rodičích doplnění dohody písemným lékařským potvrzením.

 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 Žáci a studenti (popř. zákonní zástupci) odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.

 Žáci ostatních ročníků (ne prvních) získávají učebnice po vymezenou dobu (školní rok) „pouze“ do bezplatného užívání. Učebnice tak zůstávají majetkem právnické osoby vykonávající činnost školy, přičemž ve vztahu k žákům jde o určitou formu výpůjčky vyplývající přímo ze školského zákona.

 Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Dojde-li ke ztrátě či zničení učebnice či žákovské knížky, žák je povinen si zakoupit novou. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob a institucí hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, bude poškození věci vždy prošetřeno třídním učitelem a zvážena je i pedagogická stránka. O výsledku šetření bude vždy vyrozuměna ředitelka školy.

 Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák částku předepsanou školou.

Každé nově zjištěné poškození nebo závadu v areálu školy hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo ředitelce školy.

 Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

 Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za celkovou čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

 Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a žaluziemi, radiátory.

 Poškození, zničení nebo ztráta žákovské knížky je zpoplatněno 50,-  Kč.  Poškození, zničení nebo ztráta učebnic je řešeno domluvenou peněžitou náhradou.

 

 7. Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním vč. projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Každý žák může využívat svá práva a svobody stanovené školním řádem bez jakéhokoli rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, sexuální orientace, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

2. Nikdo nesmí být podrobován ponižování a šikanování (ani ze strany spolužáků, ani ze strany zaměstnanců školy). Žáci mají právo na ochranu před násilím tělesným či duševním. Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, kyberšikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy.

 3. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

4. Žák, který se stal obětí šikany, kyberšikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita, apod.) má právo oznámit tuto skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.

 5. Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany, kyberšikany nebo jiného ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita, apod.) má povinnost hlásit tuto skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo vedení školy.

6. Při výskytu rizikového chování se škola řídí platnými metodickými pokyny a vyhláškou MŠMT ČR č.j. 21291/201028.

7. V případě, že bude u žáka objevena jakákoliv návyková látka, bude postupováno následovně:

- Odebrání návykové látky a projednání se žákem (návykovou látku odebírá učitel, který celou záležitost odhalil za osobní asistence školní metodičky prevence nebo dalšího zaměstnance školy).

- Okamžité informování vedení školy, školního metodika prevence, popřípadě výchovného poradce.

- Žák může být pověřenou osobou otestován na přítomnost návykových látek či alkoholu v jeho organismu. Pokud je výsledek testu pozitivní, má škola právo po daném žákovi či jeho zákonném zástupci požadovat úhradu částky, která se vypočítává z aktuální ceny testovací soupravy, jež byla při kontrole použita.

- V případě zjištění, že je žák pod vlivem návykové látky, bude okamžitě vyčleněn z výuky, škola naváže ihned kontakt se zákonnými zástupci žáka a plní oznamovací povinnost k orgánu sociálně- právní ochrany dítěte, podle aktuální situace případně i s lékařem nebo Policií ČR.

- Pokud žák pod vlivem návykové látky bude nezpůsobilý k výuce, jeho stav bude vyžadovat příjezd záchranné služby a následně se potvrdí přítomnost návykových látek v jeho organismu, veškeré platby spojené s výjezdem záchranné služby a další poplatky s tím spojené hradí zákonný zástupce.

 - Následné projednání celého případu se zákonnými zástupci žáka v rámci školní výchovné komise.

8. V případě zjištěného dealerstvíkontaktuje vedení školy okamžitě Policii ČR, žáka zadrží a ihned informuje o vzniklé situaci zákonné zástupce žáka; dealerství drog je trestným činem. Stejně tak je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. Všechny tyto případy budou řešeny s policií, OSPOD a se zákonnými zástupci.

 Část IV Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu – jeho přílohách

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 2. Standardy řešení krizových situací.