Nahoru

EU Projekty pro rok 2022-2024 

 

 

Stále se vzděláváme

 

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Stále se vzděláváme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000575, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

 

Projekt je zaměřen na:

· vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD

· inovativní vzdělávání žáků ZŠ a ŠD

· odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

 

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

Projekt "Stále se vzděláváme"

 

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a

prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti.

 

Projekt je zaměřen na podporu profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ, ŠD/ŠK pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání,

na podporu a rozvoj znalostí a dovedností žáků s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti,

a na podporu inkluzivního klima a komunitního charakteru školy prostřednictvím setkávání s rodiči a veřejností.

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000575